ilan.gov.tr'de yer alan ilana göreÜSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan şu şekilde;
 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından;

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler Gider Bütçesi Sınav Şartı
Büro Personeli 13 Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği,  Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare önlisans programlarının birinden veya Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden veya İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)
Büro Personeli 5 Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak. Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)
Destek Personeli
(Temizlik)
(Erkek)
10 a.Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b.Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c.Hijyen belgesi sahibi olmak.
ç.Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak)
Destek Personeli
(Temizlik)
(Kadın)
5 a.Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b.Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c.Hijyen belgesi sahibi olmak.
ç.Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak)
Destek Personeli
(Hasta bakımı ve temizliği)
10 a.Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
b. Hijyen belgesi sahibi olmak.
c.Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
ç.Üniversite Hastanesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak)
Destek Personeli
(Şoförlük)
1 a.Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b. D Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)
Destek Personeli
(Basit Bakım ve Onarım (İnşaat))
3 a. Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup inşaat işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak.
b.Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c.Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak)
Destek Personeli
(Basit Bakım ve Onarım (Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi))
1 a. Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat ve Enerji Sistemleri Alanından mezun olmak, Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi belgesine sahip olup, ısıtma ve havalandırma tesisatı  işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak.
b.Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c.Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak)
Destek Personeli
(Basit Bakım ve Onarım (Sıhhi Tesisatçı))
1 a. Ortaöğretim Kurumlarının Sıhhi Tesisat Teknolojisi Alanından mezun olmak, sıhhi tesisat işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak.
b.Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c.Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Erkek)
35 a.Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
b.Erkek adaylarda 167 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 15 ten az olmaması. (Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla)
c.Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
ç.Nöbet tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Kadın)
5 a.Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
b.Kadın adaylarda 162 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 15 ten az olmaması. (Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla)
c.Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
ç.Nöbet tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç).
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)
Hemşire 10 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP3)
(En az 65 puan almış olmak)
Sağlık Teknikeri 1 a.Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b.Üniversite Hastanesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 65 puan almış olmak)

 

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
*** Ek Madde 2/b: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

Genel Şartlar:
a)    Türk vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç)    Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
d)    Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
(Destek Personeli (Hasta bakımı ve temizliği) için aranan mezuniyet şartını sağlayan erkek adaylar askerlik çağına gelmemiş olduğundan bu alana başvuracak adaylarda askerliğini yapmış olmak şartı aranmaz.)
e)    Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
f)    27.01.2023 tarihi itibariyle Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 30 (otuz) yaşını (27.01.1993 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.) diğer kadrolar için 35 (otuz beş) yaşını (27.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.) bitirmemiş olmak,
g)    Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022 KPSS Lisans, 2022 KPSS Ortaöğretim ve 2022 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,
ğ)    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
h)    Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,
ı)      Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
i)    Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel veya kamu sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuru için gerekli belgeler
* 4 Adet Fotoğraf,
* Sözleşmeli Personel Başvuru Formu,
* Özgeçmiş,
* Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Kimlik Fotokopisi,
* Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
* Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.
İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. İşe alınmaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy ve kilo ölçümü Üniversitemizce oluşturulacak komisyon tarafından tekrar yapılacaktır. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
Detaylı Bilgi İçin:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak
Tel: (0 372) 291 12 07 - 291 11 64

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.