Abdülhamid Han kimdir? 2. Abdülhamid hangi yenilikleri yaptı?

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. Padişahı, aynı zamanda 113. İslam Halifesi olan 2. Abdülhamid Han hazretleri, tahtta 33 yıl görev yapmış ve çağın ilerisinde yeniliklere imza atmıştır. Haberimizde “Abdülhamid Han kimdir?” ve “2. Abdülhamid hangi yenilikleri yaptı?” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz…

Google Haberlere Abone ol
Abdülhamid Han kimdir? 2. Abdülhamid hangi yenilikleri yaptı?
06.09.2020 09:00

Pek çok kişinin son günlerde merak edip araştırdığı konular arasında “Abdülhamid Han kimdir?” sorusu yer alıyor. Batı’ya karşı dengeci Doğu’ya karşı ise İslamcı politikalar izleyen ve yenilikçi uygulamalarıyla ilerici bakış açısını ortaya koyan Sultan Abdülhamid Han’ın hayatıyla ilgili detaylar haberimizde…

ABDÜLHAMİD HAN KİMDİR?

Sultan Abdülmecid’in oğlu olan Abdülhamit Han, 21 Eylül 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan vefat etmiş, Abdülmecid’in diğer eşi olan ve çocuğu olmayan Piristü Kadın bakmış, Abdülmecid’in ölümünden sonra Abdülhamit Han’ın eğitimi ile amcası Abdülaziz yakından ilgilenmiştir. Bunalımlı bir dönem geçiren Osmanlı Devleti’nin başına geçen Abdülhamit Han, Batı’ya karşı dengeci olmuş Doğu’ya karşı İslamcı politikalar izlemiş. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı ve 113. İslam halifesidir.

GENÇLİĞİ

Sultan Abdülmecid'in oğludur. Henüz 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce bakımını Abdülmecid'in diğer çocuksuz eşi Piristû Kadın Efendi üstlendi. Piristû Kadın Efendi, Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının ölümünden sonra yerine geçen amcası Abdülaziz, diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamid'in eğitimiyle de yakından ilgilendi. 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisine Abdülhamid'i de beraberinde götürdü.

Sultan Abdülhamit Han, Meclis-i Mebusan’ı kapatıp devlet idaresini eline alıp Ayastefanos antlaşmasını imzaladı. Berlin antlaşması ile kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.

Abdülhamit Han büyük meseleler karşısında bunalan Osmanlı Devleti’ni dahiyane bir siyaset, adalet ve büyük bir kudretle yönetti. İki yüz elli milyon tutan Osmanlı Devleti’nin borçlarını yüz altı milyona indiren Abdülhamit Han, memlekete büyük bir imar faaliyeti ile eğitim öğretim seferberliği başlatmış cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü gibi birçok icraatın çoğunu kendi şahsi parasından yaptırmıştır. Ülkenin dört bir yanını demiryolları ile döşeyen Abdülhamit Han, Yunanlıların Girit’te isyan çıkartıp Türkler üzerinde toplu katliam yaptırması üzerine Yunanistan’a harp ilan etti.

Yahudilerin Filistin’de devlet kurma isteğine karşılık Osmanlı Devleti’nin borçlarının silineceğinin teklifinde bulunan Yahudilerin önderi Theodore Herzl’e karşı Abdülhamit Han, İç ve dış düşmanlar Sultan Abdülhamit Han’ı tahttan indirmek için cephe aldılar. Sultan’ı gözden düşürmek için her türlü iftira atılırken diğer taraftan suikastlar yaptılar. Ermeni asıllı Fransız yazar Albert Vandal’ın “Le Sultan Rouge=Kızıl Sultan” şeklinde ortaya attığı iftiraları aynen alanlar ansiklopedilere bunları yazarak genç nesilleri aldattılar.

Dine olan bağlılığı, güzel ahlakı, edep ve hayası, akıl ve adaletiyle bilinen Abdülhamit Han, milleti için gece gündüz çalışmış onun tahtan indirilmesinin üzerinden 10 yıl geçmeden devletin dörtten üçü elden çıkmış. 33 yıl idarede kalan Abdülhamit Han, tahtan indirilmesiyle Ortadoğu kan gölüne çevrilmiş Arap alemi Siyonizm’in kölesi haline gelmiştir.

31 Mart Vakası sebebiyle İttihat ve Terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilen Abdülhamid Han, Selanik’e gönderildi (27 Nisan 1909). 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda soğuk algınlığı ve mide rahatsızlığından vefat eden Abdülhamid Han’ın naaşı Çemberlitaş’ta dedesi Sultan II. Mahmut’un türbesindedir.

ABDÜLHAMİT HAN DÖNEMİ YENİLİKLERİ

 • Mülkiye (Siyasal Bilgiler), Fakülte düzeyine getirilerek açıldı

 • Memurlara sicil tutulmaya başlandı

 • Eski Eserler müzesi açıldı

 • Hukuk Fakültesi açıldı

 • Muhasebat Divanı (Sayıştay) kuruldu

 • Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı

 • Ticaret Fakültesi açıldı

 • Yüksek Mühendislik Fakültesi açıldı

 • Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) açıldı

 • Terkos Suyu Hizmete girdi

 • Bütün yurtta İdadiler (Lise) açılmaya başlandı

 • Ziraat Bankası kuruldu

 • Bursa’da ipekhane açıldı

 • Emekli Sandığı kuruldu

 • Halkalı Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri açıldı

 • Bursa Demiryolu hizmete girdi

 • Aşiret Okulu açıldı

 • Bütün yurtta Rüşdiyeler (Ortaokul) açılmaya başlandı

 • Kudüs Demiryolu hizmete girdi

 • Ankara Demiryolu hizmete girdi

 • Kâğıt Fabrikası kuruldu

 • Kadıköy Gazhanesi kuruldu

 • Beyrut’ta liman ve rıhtım inşa edildi

 • Osmanlı Sigorta Şirketi kuruldu

 • Kadıköy Su Tesisatı hizmete girdi

 • Selanik-Manastır Demiryolu hizmete girdi

 • Şam Demiryolu hizmete girdi

 • Eskişehir-Kütahya Demiryolu hizmete girdi

 • Galata Rıhtımı inşa edildi

 • Beyrut Demiryolu hizmete girdi

 • Darülaceze (Kimsesizler Yurdu) hizmete girdi

 • Mum fabrikası kuruldu

 • Afyon-Konya Demiryolu hizmete girdi

 • Sakız Adası’nda Liman ve Rıhtım inşa edildi

 • İstanbul-Selanik Demiryolu hizmete girdi

 • Tuna Nehri’nde Demirkapı Kanalı açıldı

 • Şam-Halep Demiryolu hizmete girdi

 • Şişli Etfal Hastanesi hizmete girdi

 • Hicaz Telgraf Hattı kuruldu

 • Hama Demiryolu hizmete girdi

 • Basra-Hindistan Telgraf Hattı Beyoğlu’na bağlandı

 • Hamidiye Suyu hizmete girdi

 • Dünyanın ilk Dişçilik Okulu’nu kurdu

 • Paris’te İslam Külliyesi kurdu

 • Selanik’te Liman ve Rıhtım inşa edildi

 • Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı inşa edildi

 • Sirkeci Garı ve Haydarpaşa Garı

 • Maden Fakültesi açıldı

 • Şam Tıp Fakültesi açıldı

 • Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi açıldı

 • Trablus-Bingazi Telgraf Hattı kuruldu

 • Konya Ereğlisi’nde demiryolu hizmete girdi

 • Trablus Telsiz İstasyonu kuruldu

 • Bütün yurtta telsiz istasyonları kuruldu

 • Medine Telgraf Hattı kuruldu

 • Şam’da elektrikli tramvay hizmete girdi

 • Hicaz Demiryolu hizmete girdi

 • 27 Ağustos’ta İstanbul’dan kalkan tren 3 gün sonra Medine’ye ulaştı

 • Pekin’de Üniversite kuruldu (Darul Ulumil Hamidiye=Hamidiye Üniversitesi)

 • Her yıl 30 bin saksı alıp çiçek ektirdi.

Yorumlar