Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendisine iftira atan CHP ve fondaş medya ile mahkeme karşısında hesaplaşmaya devam ediyor.

TBMM'ye ilginç başvuru: "Fenerbahçe'nin taktiği değiştirilsin" TBMM'ye ilginç başvuru: "Fenerbahçe'nin taktiği değiştirilsin"

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, iftira ve yalanlara karşı açılan ve devam eden davalara ilişkin bilgiler verdi.

Sezgin Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "CHP'li Özgür Özel'in Sn. Fahrettin Altun hakkında söylediği yalanlara karşı açtığımız bir diğer davada 10.000 TL tazminat daha ödemesine hükmedildi. Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Diğer davaları devam etmekte. Cumhuriyet Gazetesi'nin müvekkil Sn. Fahrettin Altun'a yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile ikame ettiğimiz davanın istinaf incelemesinde gazete aleyhine 20.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verildi" ifadelerini kullandı.

1-474
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-) Davanın kısmen kabulü ile 10.000,00 TL manevi tazminatın 24/02/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

2-)Alınması gerekli 683,10 TL karar ve ilam harcının peşin olarak alınan 1.707,75 TL harçtan mahsubu ile bakiye 1.024,65 TL harcın davacıya iadesine, 683,10 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

3-)Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanıp taktir olunan 10.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp, davacıya verilmesine,

4-)Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret önce hesaplanıp taktir olunan 10.000TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp, davalıya

5-)Davacı tarafından bu yargılama nedeniyle yapılan ve aşağıda dökümü yazılı toplam 552,05 TL yargılama giderinin kabul ve ret oranlarına göre hesap ve takdir olunan 55,20 TL'sinin davalıdanalınarak davacıya verilmesine, bakiye masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,

6-)Davalı tarafından bu yargılama nedeniyle yapılan toplam 150,00 TL yargılama giderinin kabul ve ret oranlarına göre hesap ve takdir olunan 135,00 TL'sinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, bakiye masrafın davalı üzerinde bırakılmasına,

7-)Hüküm kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa iadesine,