Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-3)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönetmeliği uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
1.3. 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

2. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

İlan Yayım Tarihi 09 Eylül 2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 09 Eylül 2022
Son Başvuru Tarihi 23 Eylül 2022 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 29 Eylül 2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 07 Ekim 2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://w3.bartin.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

 

2.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
- Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik  elgeli başvurulardan veya postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
- Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BARTIN ÜNİVERSİTESİ AĞDACI YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ/BARTIN” adresine evraklarını gönderecektir.
- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (378) 223 50 24, 0 (378) 223 50 18 ve 0 (378) 223 50 33 telefon numaraları, [email protected] adresi ile WhatsApp İletişim hattından yardım alabilecektir.

3. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

 

İLAN NO POZİSYON ADI/ CİNSİYET ÖĞRENİM ADEDİ ARANILAN ŞARTLAR GÖREV TANIMI
2022-1 Destek Personeli (Erkek) (Şoför) Lise ve Dengi Okul 2 -    2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puanına sahip olmak.
-    Lise ve dengi mezunu olmak.
-    Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
-    Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
-    C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski E sürücü belgesi)
-    Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl otobüs şoförü olarak çalışmış olmak. (Adaylar otobüs şoförü olarak çalışma şartına dair resmi/özel kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)
-    SRC-2 ve SRC-4 Belgesine sahip olmak.
-    Psikoteknik belgesine sahip olmak.
-    Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından farklı yerleşkelerde (Ulus ve Kurucaşile ilçeleri dâhil) ulaşım hizmetlerinde görevlendirilecektir.
-    “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 6 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca; göreve alınmaya hak kazandıktan sonra Otobüs Kaptanlığı konusunda tecrübe şartını taşımadığı anlaşılanların sözleşmeleri tek taraflı feshedilecektir.
2022-2 Teknisyen (Erkek) Lise ve Dengi Okul 1 -    2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puanına sahip olmak.
-    Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı; Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dallarının birinden mezun olmak.
-    Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Adaylar Elektrik Teknisyeni olarak çalışma şartına dair resmi/özel kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)
-    Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
-    Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı Yapı İşleri  ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından farklı yerleşkelerde (Ulus ve Kurucaşile ilçeleri dâhil) Elektrik ile ilgili bakım-onarım hizmetlerinde görevlendirilecektir.


4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
- Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,
- Özgeçmiş,
- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Tecrübe istenilen pozisyonlar SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
- Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi.

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları
iptal edilecektir.
- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
- İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmamaktadır. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 
 
 
 
 
 
Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.