ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;  6864 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerekli düzenleme yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar” çerçevesinde mülakat sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlar dahilinde toplam (500) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ilan şu şekilde

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 6864 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerekli düzenleme yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar” çerçevesinde mülakat sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlar dahilinde toplam (500) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Alınacak Sözleşmeli Personelin Unvanlara Göre Dağılımına Ekteki Dosyadan Ulaşabilirsiniz
 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.