Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2013 yılı sonunda ortaya attığı "Kuşak ve Yol" projesi Türkiye tarafından destek gördü. Proje ile Eski İpek Yolu'nu 21. yüzyılın sunduğu olanaklarla canlandırarak Asya, Afrika ve Avrupa'yı kara ve denizden birbirine altı ekonomik koridorla bağlamayı hedefliyor. Konu hakkında konuşan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye ve Çin'in 'Kuşak ve Yol' ile pragmatik işbirliğini geliştirdiğini söyledi.

ÇİN VE TÜRKİYE'Yİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Kuşak ve Yol Girişimi'nin, Çin ile Türkiye arasında kültürel etkileşimler dahil farklı alanlarda pragmatik işbirliğinin gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Musa, Çin Medya Grubunun Kuşak ve Yol Girişimine katılan ülkelerle medya alanında işbirliğinin ele alındığı, "Dağların ve Denizlerin Senfonisi" başlıklı toplantısında konuştu.

Musa, Çin Medya Grubunun Kuşak ve Yol Girişimine katılan ülkelerle medya alanında işbirliğinin ele alındığı, "Dağların ve Denizlerin Senfonisi" başlıklı toplantısında konuştu.

Toplantıya Çin Medya Grubu Başkanı Şın Hayşion, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Rao Çüen, Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Birliği Başkanı Yang Vangming katıldı.

Musa, konuşmasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 10 yıl önce ortaya attığı "Kuşak ve Yol" projesinin, zaman içinde ekonomik küreselleşme eğilimini kucaklayan ve ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına karşılık veren bir girişim haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin başından itibaren girişimi desteklediğini hatırlatan Musa, Çin'den Türkiye'ye uzanan tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı amaçlayan "Orta Koridor" projesinin de "Kuşak ve Yol" ile doğal uyum içinde olduğunu belirtti.

Musa, "Orta Asya Cumhuriyetleri'ni ve Hazar Denizi'ni kateden 'Orta Koridor' ile 'Kuşak ve Yol' kapsamında yakın işbirliği, Türkiye ve Çin arasında daha geniş bir coğrafyada çok boyutlu ortaklığa zemin hazırlayacaktır." dedi.

Uzun bir geçmişe sahip olan Türk-Çin ilişkilerinin son yıllarda önemli bir ivme yakaladığına dikkat çeken Musa, "Türkiye ve Çin, çok sayıda alanda etkin pragmatik işbirliğini geliştiriyor." ifadesini kullandı.

Batının kültürel hegemonyası da sarsılıyor Batının kültürel hegemonyası da sarsılıyor

Musa, Çin'in bugün Türkiye'nin Asya'daki en büyük ve dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı haline geldiğinin altını çizdi.

MEDYA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Kültürel etkileşim ve medya alanında son yıllarda Çin Medya Grubunun Türkiye'deki bazı ana akım medya kuruluşlarıyla habercilik ve program üretimi alanında verimli işbirlikleri yaptıklarına dikkat çeken Musa, Çin Medya Grubunun programlarının Çin ile "Kuşak ve Yol" ülkeleri arasında karşılıklı anlayışı geliştirmesini umduklarını dile getirdi.

Musa, iki ülkenin medya kuruluşları arasında ortak üretimlerin ve işbirliğinin, halklar arası etkileşime fayda sağlayacağına işaret ederek, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin "Kuşak ve Yol" kapsamında farklı işbirliği biçimlerine katkı sağlamaya, Çin Medya Grubu ile Türk medyası arasındaki etkileşimler için köprü görevi görmeye hazır olduğunu vurguladı.

KAYNAK: AA