Zira dijital dünya için koyduğumuz şifreler birilerinin eline geçtiği takdirde sıkıntılar yaşayabiliriz.