ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan şu şekide;

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


İlan Tarihi: 14.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 28.03.2023

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda bel irtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterli  iğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10-Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10-Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301 Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122
Fax : (232) 2792626

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

FAKÜLTE
/ ENSTİTÜ

ANABİLİM
DALI / BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi


İçmimarlık ve Çevre Tasarımı


Dr.Öğr.Üyesi


1

- Doktorasını Mimarlık Tarihi alanında yapmış olup, Kültürel Mirasın Korunması, İç Mekan Tasarımı ve Tarihi üzerine çalışmaları ve akademik deneyimi olması

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi


İçmimarlık ve Çevre Tasarımı


Dr.Öğr.Üyesi


1

- Doktorasını Endüstriyel Tasarım alanında yapmış olup, Tasarım Yönetimi ve Tasarımda Yenilik üzerine çalışmaları ve akademik deneyimi olması


Mühendislik Fakültesi


Genetik ve Biyomühendislik


Prof.Dr.


1

- Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Genetik ve Biomühendislik alanlarından birinden almış olup, Kanserle ilgili çalışmalar yapmış olmakMühendislik FakültesiMekatronik Mühendisliği


Prof.Dr. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi1

- Mekatronik, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, Otomotiv, Bilgisayar, Makina, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde lisans veya doktora derecelerine sahip olmak. Ayrıca Mekatronik, Otomasyon, Gömülü Sistemler, Kontrol, Robotik, Otomotiv, Otonom Sistemler veya benzer konulardan birinde lisansüstü tez çalışması, bilimsel yayın ve uygulamalı araştırma yapmış olmak


 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.