ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

ilan şu şekilde;

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,


A)09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.
B)Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır.
A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
3- YÖK formatında Özgeçmiş,
4- Nüfus Cüzdanının ön yüz fotokopisi,
5- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri
9- ALES Belgesi
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (e- Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.
NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE (www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR
B-1 ) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçe ve Öğretim Üyesi Başvuru Formunun ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya ve cd.yi ilgili yönerge gereği hazırlayacak (5 takım) vermeleri
gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR

 

SIRA NO PROGRAM KADRO SAYISI UNVAN ALES İLAN ÖZEL ŞARTI
1 Mimari Restorasyon 1 Dr. Öğr. Üyesi - Mimarlık Lisans mezunu olup, Kentsel Dönüşüm bilim dalında doktora yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında alanında ders
vermiş olmak.
2 Optisyenlik 1 Dr. Öğr. Üyesi - Fizik alanında doktora yapmış olmak, optik veya optoelektronik alanında çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında alanında ders
vermiş olmak.
3 Bilişim Güvenliği Teknolojisi 2 Öğr. Gör. 70 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, ilgili bölümlerin herhangi
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
4 Bilişim Güvenliği Teknolojisi 1 Öğr. Gör. 70 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar Bilimleri Alanında Lisans mezunu olmak ve aynı alanda Tezli Yüksek
Lisans Yapmış Olmak.
SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN
İLK BAŞVURU TARİHİ 06.03.2023
SON BAŞVURU TARİHİ 20.03.2023
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 21.03.2023
SINAV GİRİŞ TARİHİ 23.03.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

24.03.2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.