Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi “leyletü'l-Kadr” olarak ifade edilmiştir. Bu gece Peygamber Efendimize (s.a.v) Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır. Bu geceyle ilgili Kadir Sûresi nâzil olmuştur. Söz konusu sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadr kelimesinin “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamları vardır.

Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi, kalbi Kur’an nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

(Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla)

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

(Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.)

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

(Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?)

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

(Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.)

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

(O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.)

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

(O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.)

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının girmesiyle birlikte bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi’nin 2023 Ramazan’ında hangi gün olduğu merak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2023 dini takviminde 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Kadir Gecesinin daha çok Ramazanın son 10 veya son 7 günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tespitiyle ilgili bize bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahabeden gelen rivayetlerde en çok Ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da bu rivayetler ihtilaflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Ancak İslam âlimleri Ramazan’ın 27. Gecesi Kadir Gecesi olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirmişlerdir.

KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre;

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.

(Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Efendimiz (s.a.v) Ramazan’ın son 10 gününe ayrı bir önem verir ve genelde itikafa girerdi. Yani dünyayla olan ilişkisini en aza indirip ibadetle meşgul olurdu. Efendimiz bir hadisi şeriflerinde “İnanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini” müjdelemiştir. (Buhari, “Fazlu Leyleti’l-Kadr)

KADİR GECESİNİN FAZİLETİ

Bir gün Resulullah (sav) efendimiz, İsrail oğullarından Allah’a 80 sene ibadet edip bir göz açıp kapayacak süre bile isyan etmemiş olan dört kişiden bahsetti, bunların Eyüp (a.s.), Zekeriya (a.s.), yaşlı adamın oğlu Hazkiyal ve Yuşa bin Nun olduğunu bildirdi. Resullullah (sav)in ashabı, bu duruma hayran oldular. Bunların makam ve derecelerine ulaşmanın imkânsız olduğunu düşündükleri sırada Cebrail (a.s.) gelip dedi ki, “ Senin ümmetin bu kişilerin seksen yıllık ibadetlerin hayran oldular, hâlbuki Allah Teâlâ ondan daha hayırlı iyi bir şeyi senin ümmetine indirdi.” Ve Kadir süresini okudu. Peygamber (sav) Efendimiz ve beraberindekiler bunun üzerine çok sevindiler.” (Hadislerle K.Kerim Tefsiri. 15/ 8540)