Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi ise; 8 Aralık 2021 olarak duyuruldu.

Google Haberlere Abone ol
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor
23.11.2021 22:56

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor. Son başvuru tarihi 8 Aralık 2021 olarak duyurulan ilanda yer alan bilgiler şöyle;

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,
2- Üniversitemizin  http://www.kmu.edu.tr  adresinden  elektronik  ortamda  başvurularını  yaptıktan  sonra  istenilen  belgelerin  çıktısı  ile  (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,
3- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,
4- 2547  sayılı  Kanun’un  23’üncü  maddesine  göre  doktor  öğretim  üyesi  kadrolarına  başvuracak  adayların,  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgelerini,  iki  adet  vesikalık  fotoğraflarını,  kamu  kurumlarında  çalışmış  ya  da  halen  çalışmakta  olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
5- Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi,  Doçentlik  başarı  belgelerini,  yayın  listelerini,  iki  adet  vesikalık  fotoğraflarını  ve  kamu  kurumlarında  çalışmış  ya  da  halen  çalışmakta  olanların (Üniversitemizde  görev  yapanlar  hariç)  hizmet  belgelerini  ekleyerek  Rektörlüğümüz  Personel  Dairesi  Başkanlığına  şahsen  veya  postayla  ulaştırmaları gerekmektedir.
Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru  süresi  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayım  tarihinden  itibaren  onbeşinci  günü  mesai bitimidir.  Onbeşinci  gün  hafta  sonu  ve/veya  resmi  tatil gününe rastgelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilgili birime teslim edecekleri eser dosyalarının en az biri basılı olması kaydıyla flash bellek olarak teslim edebilirler. (İstenildiğinde basılı dosya teslim etmeleri kaydıyla)
2547 sayılı Kanun’un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

*  Yükseköğretim  Kurulunca  Belirlenen  Ülke  Kalkınmasında  Öncelik  Arz  eden  alanlar  İle  Öğretim  Üyesi  Temininde  Güçlük  Çekilen  Alanlar Kapsamında İlan olunur.

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar