Konkordato nedir? Konkordato neden ve nasıl ilan edilir?

Koronavirüsün Türkiye'de yaygınlaşması sonrası uzun süre gündemde kalan 'konkordato' ifadesi yeniden gündeme geldi. İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen bu kavramın detayları merak ediliyor. Bu bağlamda Konkordato nedir? Konkordato neden ve nasıl ilan edilir? sorularına yanıt aranıyor. Ayrıntılar haberde.

Google Haberlere Abone ol
Konkordato nedir? Konkordato neden ve nasıl ilan edilir?
14.09.2021 11:20

İtalyanca bir kavram olan “concordato” kelimesinden dilimize geçen konkordatoyu kısaca “iflas anlaşması' olarak tanımlayabiliriz. Maddi koşulları kötüye giden şirketler anlaşma yoluna giderek iflası erteleyip toparlama sürecine girmeye çalışıyor. Borçlarını ödemeyen birçok şirket bu yola başvuruyor. Peki, konkordato nedir? Konkordato neden ve nasıl ilan edilir? Ayrıntılar haberde.

KONKORDATO NEDİR?

Basit tabirle iflastan kurtulmak için karşılıklı tavizlerin verilmesi suretiyle sonuçlanan bir anlaşma veya borç yapılandırması şeklinde adlandırılabilir. Yeniden gündeme gelen konkordato aslında iflas ertelemesi kurumunun kalkması ile de ortaya çıkan boşluğu doldurmuştur.

Konkordato aslında şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırması için başvurdukları hukuki bir yöntemdir. Burara hem borçlunun hem de alacaklının menfaatleri korunması amaçlanmıştır. 

Konkordato, Resmi Gazete’de şöyle tanımlanır: “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” 

Her borçlu konkordato ilan edemez. Bu yöntem yalnızca finansal yapıları bozulmuş ve finansal sıkıntı ortadan kalktığında borçlarını ödemeye devam edecek kurumlar için kullanılabilir. Konkordato’nun başlayabilmesi için borçlunun talepte bulunması gerekir ve borçlu alacaklılara iyi niyetli ve dürüst olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Talep alacaklılar tarafından kabul edilirse hukuki süreç başlar ve yalnızca mahkemece tasdik edilirse borç indirimi ya da vade uzatma gibi anlaşma şartları geçerlilik kazanır.

Aslında bu kurum dürüst borçlular için düzenlenmiştir. Finansal yapıları bozulan işletmeleri koruma amacı güder.

KONKORDATONUN İFLAS VE İFLASIN ERTELENMESİ İLE ARASINDAKİ BAŞLICA FARKLAR NEDİR?

a-) Konkordato daha az masrafla yapılmasına rağmen iflas daha fazla maliyetlidir.

b-) İflas da borçlunun tasarruf ehliyeti tamamen ortadan kalkar; ancak konkordato da tasarruf ehliyeti devam eder


c-) İflasta alacağını tamamen alamamış alacaklı muflisi takip edebilir. Ancak konkordato da borçlu borcundan kesin olarak kurtulur. konkordato dışında kalmış alacaklılar alacağını talep edemezler

d-) İflasa ancak tacirler başvurabilirken konkordatoya başvurmak için tacir olmak şart değildir.

e-) İflasa tabi olsun olmasın tüm borçlular ile iflas talebinde bulunabilen alacaklılar konkordato talebinde bulunabilirken, iflasın ertelenmesini sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler talep edebilirler.

f-) İflasın ertelenmesine mahkemece karar verilebilmesi için alacaklıların rızası aranmaz. Ancak konkordatonun mahkemece onaylanabilmesi için toplantıya katılacakların belli sayıda olmasına bağlıdır.

g-) İflas ertelemesine pasifi aktifinden fazla(borca batık )olanlar başvurabilirken konkordatoya borcu vadesinde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan başvurabilir.

h-) İflasın ertelemesinde faizler işler ,konkordato da ise kural olarak konkordato mühletince faiz işlemez.

ı-) İflasın ertelenmesinde alacaklılar alacaklarından feragat edip etmeme konudan serbestken ,konkordato da ise genellikle alacaklarından bir kısmından feragat halinde başarıya ulaşır.

i-) Konkordato kısa sürerken, iflasın ertelenmesi 5 yıla kadar çıkabilmekteydi

j-) İflasın ertelenmesi kurumu tamamen kaldırılmıştır.

KİMLER KONKORDATO TALEBİNDE BULUNABİLİR?

İflasa tabi olsun/olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabileceği gibi, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı kimse de konkordato talebinde bulunabilir.

 

Yorumlar