ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

İlan şu şekilde;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar müracatlarını dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-  Dilekçe,
2-  İki adet vesikalık fotoğraf,
3- Özgeçmiş örneği,
4- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)
5- Yayın listesi, (Profesörlük başvuruları için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)
6- Mezuniyet Belgeleri,(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik) (Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
7- Nüfus cüzdanı örneği,
8- Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi,
9- Askerlik durum belgesi,
10- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi,(Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)
11- Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvuruları için 6 Adet)(Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için 4 Adet) ( PDF formatında CD/DVD veya USB flaşh bellek halinde teslim edilebilir.)
Not:
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
-Başvuruda istenilen belgelerin örnekleri http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinden alınabilir.

BİRİMİ


BÖLÜM


ABD / ASD / PR

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği


Yapı


Profesör


1


1

Lisans, lisansüstü öğrenimini İnşaat Mühendisliğinde ve Doçentliğini İnşaat Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Betonda olgunluk, jeopolimerler, mikrodalga kür ve hızlı sinterleme konularında deneysel çalışmaları olmak.


Mühendislik Fakültesi


Jeoloji Mühendisliği


Maden Yatakları Jeokimya


Profesör


1


1

Lisans, lisansüstü öğrenimini Jeoloji Mühendisliğinde ve Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Borat yatakları, masif sülfit yatakları ve toprak kirliliği konularında çalışmaları olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği


Ağaç ve Malzeme


Profesör


1


1

Doçentliğini Orman Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Alfa-x kimyasalının kontrplak üretiminde kullanımı konusunda çalışması olmak.


Simav Teknoloji Fakültesi


Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği


Tasarım ve İmalat EndüstrisiProfesör11

Doçentliğini Orman Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Ağaç malzemenin CNC ile işlenmesi ve yoğunlaştırılmış ağaç malzeme konusunda çalışmaları olmak, doktorasını ağaç malzemenin işlenme özellikleri üzerine yapmış olmak.

Kütahya Sosyal Bilimler MYO.

Yönetim ve Organizasyon


İşletme Yönetimi


Profesör


1


1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. İşyerinde dışlanma ve mobbing algısı konularında çalışmış olmak.


Eğitim Fakültesi


Temel Eğitim


Okul Öncesi Eğitimi


Doçent


1


1

Doçentliğini Okul Öncesi Eğitimi alanında almış olmak. Okul öncesi dönemde dinleme becerisi ve informal öğrenme konularında yayınları olmak.


Fen Edebiyat Fakültesi


Türk Dili ve Edebiyatı


Türk Halk Edebiyatı


Doçent


1


1

Doçentliğini Türk Halk Edebiyatı alanında almış olmak. Yerel Folklor gelenek,görenek,inanç unsurları ile somut olmayan kültürel miras konularında çalışmaları olmak.


İslami İlimler Fakültesi


Felsefe ve Din Bilimleri


Din Bilimleri


Doçent


1


1

Doçentliğini Felsefe Din Bilimleri alanında almış olmak. İslam eğitim tarihi, medrese ve tasavvuf eğitimi ve yüksek din öğretiminde mesleki eğitim, din ve değer eğitimi üzerine
çalışmaları olmak.


Mühendislik Fakültesi


Makine Mühendisliği


Konstrüksiyon ve İmalat


Doçent


2


1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Kompozit malzemeler, nano teknolojiler ve sonlu elemanlar analizi konularında çalışmaları olmak.


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği


Malzeme Mühendisliği


Doçent


1


1

Doçentliğini Malzeme ve Metalurji bilim alanında almış olmak. Mekanokimyasal yöntem ile AL2O3 matrisli seramik-seramik kompozit tozların sentezi ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları olmak.


Eğitim Fakültesi


Temel Eğitim


Okul Öncesi Eğitimi


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Okul öncesi eğitimi alanında tamamlamış olmak. Okul öncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık, erken okuryazarlık becerileri ve okuryazarlık koçluğu ile ilgili çalışmaları olmak.


Eğitim Fakültesi


Temel Eğitim


Sınıf Eğitimi


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Sınıf Eğitimi alanında tamamlamış olmak. İlkokul öğrencilerinin yazmada kullandıkları bilişsel süreçler ve yazma kalitesi ile ilgili
çalışmaları olmak.


Eğitim Fakültesi


Temel Eğitim


Sınıf Eğitimi


Dr.Öğr.Üyesi


2


1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Sınıf Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Matematik eğitiminde MOE temelli STEM yaklaşımı ve yapay sinir ağı ile ilgili çalışmaları olmak.


Fen Edebiyat Fakültesi


Biyoloji


Moleküler Biyoloji


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Doktorasını Biyoloji alanında yapmış olmak. Melanoma, meme ve prostat kanseri hücre hatlarında antikanser bileşiklerin etkilerini ve direnç mekanizmalarını belirlemeye yönelik çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Maneviyat Psikolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Doktorasını    Psikoloji    alanında    yapmış    olmak.    Bu    alanda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Doktorasını    Psikoloji    alanında    yapmış    olmak.    Bu    alanda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak. Siyaset ve edebiyat ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.


Güzel Sanatlar Fakültesi


Görsel İletişim Tasarımı


Grafik Tasarımı


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Hareketli görsel tasarım (Motion graphic), üç boyutlu modelleme, artırılmış gerçeklik veya animasyon konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Sanatta   Yeterliliğini   Resim   Anasanat   dalında   yapmış olmak. Güncel sanat ve kent üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Ekonometri


Yöneylem


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Doktorasını Ekonometri alanında yapmış olmak. Emisyon hacmi, enflasyon geçişkenliği, doğrusal olmayan modeller ve panel veri analizi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Ekonometri


Yöneylem


Dr.Öğr.Üyesi


3


1

Doktorasını Ekonometri alanında yapmış olmak. Panel yerçekimi ticaret modelleri ve zirai kalkınma üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat


İktisat Politikası


Dr.Öğr.Üyesi


3


1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Finansal derinleşme, tüketici güveni, sanayi devrimi ve dijitalleşme konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İşletme

Yönetim ve Organizasyon


Dr.Öğr.Üyesi


3


1

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. İşyeri nezaketsizliği ve tutum deneyleri konularında çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Kamu Yönetimi


Yönetim Bilimleri


Dr.Öğr.Üyesi


4


1

Doktorasını Kamu Yönetimi alanında yapmış olmak. Kamu politikası, kamu mali yönetimi, eğitim politikası, eğitim finansmanı ve stratejik planlama konularında çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Maliye


Maliye Teorisi


Dr.Öğr.Üyesi


3


1

Doktorasını   Maliye   alanında   yapmış   olmak.   Küresel   sağlık diplomasisi, bireysel emeklilik, refah devletlerinde vergileme, mali alan, kamusal etkinlik ve yergi yükü konularında çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler


Uluslararası İlişkiler


Dr.Öğr.Üyesi


3


1

Doktorasını Ulaslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Enerji güvenliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve politikaları, uluslararası ilişkiler teorileri ve enerji güvenliği politikaları konularında çalışmaları olmak.


İslami İlimler Fakültesi


Felsefe ve Din Bilimleri


Din Bilimleri


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Doktorasını Felsefe ve Din Bilimleri alanında yapmış olmak. İmam Hatip Liseleri, din öğretimi ve ötekileştirme konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Siyer-i Nebi ve İslam
Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Doktorasını Tarih Anabilim Dalı’nda yapmış olmak. Osmanlı dönemi arapça tarih yazıcılığı alanında çalışmaları olmak.


İslami İlimler Fakültesi


Temel İslam Bilimleri


Hadis


Dr.Öğr.Üyesi


4


1

Doktorasını Hadis alanında yapmış olmak. Hadisi anlamada farklı yorumlar veya hadislerle islam ahlakı konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Doktorasını Tasavvuf alanında yapmış olmak. Tarikatlar hakkında çalışmaları olmak.

Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Risk Yönetimi


Dr.Öğr.Üyesi


3


1

Doktorasını Aktüerya Bilimleri alanında yapmış olmak. Analitik hiyerarşi süreci ve yarışan riskler konularında çalışmaları olmak.


Mühendislik Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği


Bilgisayar Yazılımı


Dr.Öğr.Üyesi


5


1

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Makine öğrenmesi veya biyomedikal veri işleme konularında çalışmaları olmak.


Mühendislik Fakültesi


Jeoloji Mühendisliği


Genel Jeoloji


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak. Eosen, oligosen ve miyosen palinolojisi ve sayısal paleoiklim konularında çalışmaları olmak.


Mühendislik Fakültesi


Jeoloji Mühendisliği


Mineraloji ve Petrografi


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak. Bor havzalarındaki volkanitlerin petrografisi ve petrolojisi konularında çalışmaları olmak.


Mühendislik Fakültesi


Jeoloji Mühendisliği


Uygulamalı Jeoloji


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak. Sığ jeotermal enerji, zeminlerin şişme basıncı ve kentsel ısı adası konularında çalışmaları olmak.


Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği


Malzeme Mühendisliği


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yapmış olmak. Beta SiAlON fosforlar, pirinç matris kompozitler ve bakırsilikat mineralleri alanlarında çalışmaları olmak.Mühendislik Fakültesi


Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSeramik MühendisliğiDr.Öğr.Üyesi31

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Seramik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Kaplama/nanokaplama teknolojileri, alev sprey piroliz, geleneksel seramikler ve biyoseramikler konularında çalışmaları olmak.


Spor Bilimleri Fakültesi


Beden Eğitimi ve Spor


Beden Eğitimi ve Spor


Dr.Öğr.Üyesi


4


1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yapmış olmak. Fonksiyonel hareket taraması ve antrenman dış yükü alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.


Altıntaş MYO.


Ulaştırma Hizmetleri


Posta Hizmetleri


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak, örgütsel dışlanma, örgüt sağlığı ve yenilikçi davranış konularında çalışmaları olmak.

Altıntaş MYO.

Ulaştırma Hizmetleri

Posta Hizmetleri

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak, iç kontrol, iç denetim
ve nörodenetim konularında çalışmaları olmak.


Domaniç Hayme Ana MYO.


Mülkiyet Koruma ve Güvenlik


Sosyal Güvenlik


Dr.Öğr.Üyesi


2


1

Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Sürdürülebilir kalkınma, işe tutulma, psikolojik sermaye ve sanal organizasyon konularında çalışmaları olmak.

Kütahya Sosyal Bilimler MYO.

Yönetim ve Organizasyon


İşletme Yönetimi


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Doktorasını Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Ana Bilim
Dalı'nda yapmış olmak. Endüstri 4.0, kurumsal hafıza ve duygusal zeka konularında çalışmaları olmak.

Kütahya Sosyal Bilimler MYO.

Yönetim ve Organizasyon


Lojistik


Dr.Öğr.Üyesi


1


1

Yüksek Lisansının Maliye alanında, Doktorasını İktisat alanında
yapmış olmak. Turizmin bölgesel kalkınmadaki rolü ve engelli kadınlar üzerine çalışmaları olmak.

Kütahya Teknik Bilimler
MYO.

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Doktorasını Geoteknik alanında yapmış olmak. Hidrolik çatlama
ve dispersif zemin konularında çalışmaları olmak.

Kütahya Teknik Bilimler MYO.

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri


Kimya Teknolojisi


Dr.Öğr.Üyesi


5


1

Doktorasını    Kimya    alanında    yapmış    olmak.    Vitaminlerin
enkapsülasyonu ve metal zenginleştirmesi konularında çalışmaları olmak.


Simav MYO.

Elektronik ve Otomasyon


Mekatronik


Dr.Öğr.Üyesi


3


1

Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış  olmak. Fiber
takviyeli polimer kompozitlerin genel mekanik ve kırılma mekaniği davranışları üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


Yayımlandığı Resmi Gazete : 15.12.2022 Perşembe tarihli ve 32044 sayılı Resmi Gazete
Son Başvuru Tarihi : 29.12.2022 Perşembe (mesai bitimi)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...