ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;  2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

ilan şu şekilde;

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Gastroentoroloji Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Uygulamalı Bilimler Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

S.N. Birim Bölüm Anabilim/Anasanat/Program Kadro Unvanı Adet İlan Metni
1 Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Adalet Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Özel Hukuk Anabilim Dalında tamamlamış ve İş Hukuku alanında
çalışmalar yapmış olmak.
2 Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Adalet Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Özel Hukuk Anabilim Dalında tamamlamış, Medeni Usul ve İcra İflas
Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
3 Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 Yüksek lisansını öğretim sistemleri teknolojileri alanında yapmış olmak. Bilişim alanında doktora yapmış olmak.  Bilgisayar oyun tasarımı ve oyunlaştırma, çoklu
ortam tasarımı, eğitimde grafik canlandırma alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
4 Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak ve başvurulan
alanla ilgili birincil indekslerde yayını olmak.
5 Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora ve Doçentliğini almış olmak. SSCI’da taranan dergilerde yayın yapmış olmak. Mesleki öğrenme toplulukları konusunda çalışmış olmak. Nitel, nicel ve deneysel desenlerde araştırma yapmış
olmak.
6 Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yapmış olmak. Çok kriterli karar
verme yöntemleri ya da yönetici ruhsal liderlik alanında çalışmaları olmak.
7 Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Aile Danışmanlığı) alanında doçent unvanına
sahip olmak. Post modern terapiler,  partner şiddeti, yaratıcı düşünme ve aile becerilerini geliştirme konularında çalışmaları olmak.
8 Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında doçent unvanına sahip olmak.
Fototerapi, travma, yaratıcılık, çocuk ve ergen sorunları konularında çalışmaları olmak. Birincil indekslerde taranan dergilerde yayımlanmış çalışması olmak.
9 Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dr.Öğr.Üyesi 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans derecesine sahip olmak. Sosyal medya bozukluğu, siber zorbalık, kumar bağımlılığı konularında çalışmaları olmak. Ağ
psikometrisi kullanarak çalışmalar yapmış olmak.
10 Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Profesör 2 Doçentlik unvanını Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanından almış olmak,  Müzik Eğitimi alanında indeksli uluslararası dergilerde yayınları olmak.
11 Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Profesör 1 Doçentliğini biyoloji eğitimi alanında almış olmak; bilimsel sorgulama, genetik öğretimi ve çevre eğitimi konularında çalışmaları olmak ve SSCI’da taranan
dergilerde yayınları olmak.
12 Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Profesör 1 Eğitim Fakültesi mezunu olmak. Fizik bilim alanında doktora yapmış ve aynı alanda
doçentliğini almış olmak,  proje yürütmüş olmak, elastik, elektronik ve manyetik özellikler konularında uluslararası bilimsel çalışmaları olmak.
13 Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 Matematik öğretmenliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Öğretimin matematiksel kalitesi ve teknoloji destekli matematik öğretimi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
14 Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 Yüksek lisans ve doktora derecelerini, üstün zekalılar (özel yetenekliler) ve yaratıcılık eğitimi anabilim dalında almış olmak. Doktorasını yaratıcılık üzerine
tamamlamış olmak. Özel yetenekliler ve yaratıcılık konularında ulusal ve uluslararası
yayın yapmış olmak.
15 Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak, uluslararası birincil endekslerde (SSCI) taranan dergilerde yayın yapmış olmak, alan ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde yer almış olmak ve alanında lisans seviyesinde dersler vermiş olmak. Dünya Ortak Dili Olarak İngilizce (ELF) ve İngilizce Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme alanlarında
çalışmış ve yayın yapmış olmak.
16 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doçent 1 Hızlı üst çene genişletmesi konusunda doktora tezi yapmış olmak, sabit ve
fonksiyonel ve interdisipliner ortodontik tedaviler hakkında yayınları ve tecrübesi olmak.
17 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi 1 Dijital Diş Hekimliğinde kullanılan materyallerin mekanik ve optik özellikleri ile
ilgili çalışmaları bulunmak.
18 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Doçent 1 Estetik kompozit restorasyonların klinik uygulamaları ile ilgili deneyimi olmak, Monokromatik anterior restorasyonlar konusunda klinik takip çalışmaları bulunmak.
19 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Dr.Öğr.Üyesi 1 Farmakognozi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Asteraceae familyası
bitkileri üzerinde çalışmış olmak.
20 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji programı doktora mezunu olmak. Diyabet ve Santral Sinir Sistemi hastalıkları konularında SCI kapsamındaki dergilerde yayınları bulunmak. Hücre kültürü teknikleri konusunda
eğitim sertifikasına sahip olmak.
21 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Biyoteknoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Biyoteknoloji doktorasına
sahip olmak.
22 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doçent 1 Analitik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak. Eczacılık Analitik Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak. Alanı ile ilgili en az 5 yıl ders vermiş olmak. Eser element analizleri, ilaç etken madde analizleri ve kompleks oluşumu konusunda SCI kapsamındaki dergilerde yayın yapmış olmak. Yüksek Lisans ve doktora
programlarında tez yürütmüş olmak.
23 Fen Fakültesi İstatistik İstatistik Dr.Öğr.Üyesi 1 İstatistik veya Uygulamalı Matematik alanında doktora yapmış olmak. Kesirli kısmi diferansiyel denklemlerin tam çözümleri ve katlı integral dönüşümlerin bu formdaki denklemlere uygulamaları  üzerine çalışmaları  olmak, doktora  tezinden üretilmiş  en
az üç SCI veya SCI-Expanded yayını olmak.
24 Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Profesör 1 Biyobazlı monomerlerin sentezi, yanmaya dirençli polimerler ve klik kimyası
konularında Bilimsel Atıf Endeksi (SCI) kapsamındaki dergilerde yayınları olmak ve Organik Kimya Anabilim Dalında ingilizce ders vermiş olmak.
25 Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya Doçent 1 Kimya Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak; eser elementlerin atomik spektroskopik tayinleri, gaz kromatografisi ile pestisit tayini, deney tasarımı ve mikroekstraksiyon alanında Bilimsel Atıf Endeksi (SCI) kapsamındaki dergilerde
yayınları olmak.
26 Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doçent 1 Matematik Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Multilineer Operatörler ve Lipschitz genişlemeleri konularında çalışmaları olmak, uluslararası bir projede görev
almış olmak.
27 Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 İstatistik Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak; Meta-analizi, yanlı tahmin
ediciler ve deney tasarımı hakkında uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Uluslararası yayınevinden çıkarılmış kitap veya kitap bölümüne sahip olmak.
28 Fen Fakültesi Matematik Geometri Profesör 1 Matematik Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Sasakian, Kuazi Einstein ve Weyl manifoldları hakkında bilimsel çalışmalar yapmış olmak, uluslararası
yayınevinden çıkarılmış kitap veya kitap bölümüne sahip olmak.
29 Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Dr.Öğr.Üyesi 1 Çalışma   alanı   Varyans   analizi,   Faktör   analizi   ve   nested   modeller   olmak,   bu
konularda yayınları ve çalışmaları olmak.
30 Finansal Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri Aktüerya Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Bankacılık  Anabilim  Dalında  Doktora  yapmış  olmak,  Ekonometrik  Uygulamalı çalışmalar  yapmış  olmak.  Tasarruflar,  Finansal  Piyasalardaki  Oynaklık  ve  Yayılım Etkisi  konularında  çalışmalar  yapmış  olmak,  İkincil  indeksler  ve  ULAKBİM  TR
Dizin tarafından taranan dergilerde çalışmaları bulunmak.
31 Finansal Bilimler Fakültesi Sigortacılık Sigortacılık Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını İMKB şirketleri üzerinde, hissedar değeri-girisimcilik yönelimi- yüksek performans kültürü arasındaki ilişki üzerine yapmış olmak; ekonomik güven endeksi, imkb 100 endeksi ile ilgili yayınları bulunmak; yüksek öğretim kurumlarinda en az
10 yıl ders vermis, en az 5 yıl Bölüm Başkanlığı yapmış olmak.
32 Gastroenteroloji Enstitüsü - İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji Uzmanı olmak. Kapsül endoskopi ve çift balon enteroskopi ile ilgili
yayını olmak.
33 Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans,  Yüksek  Lisans ve  Doktorasını  Endüstri  Ürünleri  Tasarımı  veya  Endüstriyel Tasarım   alanında   tamamlamış   olmak.   Tasarımda   otantiklik   hakkında   doktora seviyesinde  bilimsel  tez  çalışması  yapmış  olmak.  Endüstriyel  tasarım  için  teknik
resim alanında lisans seviyesinde ders vermiş olmak.
34 Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Sinema ve Televizyon Doçent 1 Sanatta   yeterlik   eğitimini   sinema   ve   televizyon   alanında   tamamlamış   olmak. Doçentlik  unvanını  sinema  alanından  almış  olmak.  Yükseköğretim  düzeyinde  film görüntüsü ile ilgili en az beş yıl ders verme deneyimine sahip olmak ve canlandırma
film türünde sanat çalışması üretmiş olmak.
35 Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Sinema ve Televizyon Dr.Öğr.Üyesi 1 Sanatta Yeterlik çalışmasını Sinema ve Televizyon alanında yapmış olmak. Fantastik Sinema  ve  Bilim  Kurgu  Sineması  üzerine  çalışmalar  yapmış olmak.  Film  yönetimi üzerine en az iki yıl ders vermiş olmak.
36 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans,  Yüksek  Lisans,   Sanatta   Yeterlik/Doktora   eğitimlerini   üniversitelerin   İç Mimarlık/İç  Mimarlık  Çevre  Tasarımı  bölümlerinde  yapmış  olmak.  Ofis  iç  mekân tasarımı  ve  yeniden  kullanılan  endüstri  yapıları  konularında  akademik  çalışmalar
yapmış olmak.
37 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Müzik Dr.Öğr.Üyesi 1 Sanatta  Yeterlik  çalışmasını  Müzik  alanında  yapmış olmak.Oda  müziği  eserlerinde performans  göstermiş  olmak.  Korrepetisyon  (piyano  eşliği),  yardımcı  piyano  ve
anadal piyano derslerinde 10 yıllık deneyim sahibi olmak.
38 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Doçent 1 Lisans, Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik/Doktora eğitimlerini Resim alanında yapmış olmak. Plastik sanatlar alanında Doçent unvanı almış olmak. Yeni medya sanatı ve yerleştirme sanatı konusunda uzmanlığını kanıtlamış çalışmalar, metinler, sergiler ve
atölyeler gerçekleştirmiş olmak.
39 Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tekstil Doçent 1 Güzel    Sanatlar-Tasarım    alanında    Doçent    unvanı    almış    olmak.    Lisansüstü çalışmalarını tekstil dokuma tasarımı üzerine yapmış olmak; dokuma ve halı tasarımı
alanlarında ders vermiş olmak.
40 Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Temel Eğitim Doçent 1 Lisans eğitimini  Sanat  Tarihi  Bölümü’nde  tamamlamış olmak,  yüksek  lisans  ya  da doktora programını yine Sanat Tarihi alanında yapmış olmak, çağdaş sanat ve çağdaş sanat koleksiyonculuğu konusunda teorik ve uygulama alanlarında çalışmalar yapmış olmak  ve  bir  Güzel  Sanatlar  Fakültesi’nin  Temel  Eğitim  Bölümü’nde  en  az  3  yıl
çalışmış olmak.
41 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Doçent 1 Alanında doçent olmak.
42 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Doçent 1 Alanında doçent olmak. Uyuşmazlık çözümü üzerinde çalışmaları olmak.
43 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Deniz Hukuku Dr.Öğr.Üyesi 1 Alanında doktora yapmış olmak. Deniz Ticareti Hukuku alanında yurtdışında yayını
ya da yayına kabul yazısı olmak.
44 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dr.Öğr.Üyesi 1 Alanında doktora yapmış olmak.
45 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör 1 Alanında doçent olmak. Taşıma ve sigorta hukuku alanında çalışmaları olmak.
46 İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Profesör 1 Doçentliğini   sosyal   politika   alanında   almış   olmak,   uzaktan   çalışma,   sosyal
sorumluluk ve yeşil işler konularında yayınları bulunmak.
47 İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Doçent 1 Doçentliğini sosyal politika alanında almış olmak, küresel üretim zincirleri ve emek, göç ve kadın emeği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
48 İktisat Fakültesi Ekonometri Yöneylem Profesör 1 Doçentliğini  ekonometri  alanında  almış  olmak,  kaotik  serilerin  analizi  ve  derin
öğrenme yöntemleri konularında akademik eserleri bulunmak.
49 İktisat Fakültesi Ekonometri Yöneylem Doçent 1 Doçentliğini   ekonometri   alanında   almış   olmak,   mikro   ekonometri   konusunda
akademik  eserleri  bulunmak,  panel  veri  ekonometrisi  alanında  yayınlar  yapmış olmak.
50 İktisat Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 Doçentliğini  uluslararası  iktisat  alanında  almış  olmak,  sivil  toplum  kuruluşları  ve yönetişim  alanlarında  yayınları  bulunmak,  sürdürebilir  kalkınma  amaçları  ve  yeşil
ekonomi konularında akademik çalışmalar yapmak.
51 İktisat Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 Doçentliğini  makro  iktisat  alanında  almış  olmak,  bölgesel  ekonomik  kalkınma, işgücü   ekonomisi   ve   istihdamda   cinsiyet   farklılıkları   konularında   uluslararası yayınlar yapmış olmak, YÖK’ün kabul etmiş olduğu İngilizce dil sınavlarından en az
85 almış olmak
52 İktisat Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 Doçentlik  unvanını  makro  iktisat  alanında  almış  olmak,  finansal  sistem,  finansal gelişmişlik  ve  kurumsal  iktisat  alanlarında  uluslararası  yayınlar  yapmış  olmak,
YÖK’ün kabul etmiş olduğu İngilizce dil sınavlarından en az 85 almış olmak.
53 İktisat Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 Doçentlik unvanını makro iktisat alanında almış olmak, gelişme ekonomisi, büyüme ve uluslararası ticaret alanlarında uluslararası yayınlar yapmış olmak, YÖK’ün kabul
etmiş olduğu İngilizce dil sınavlarından en az 85 almış olmak.
54 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Doçent 1 Din  Eğitimi  alanında  doktora  yapmış  olmak,  değerler  eğitimi  üzerine  çalışmaları bulunmak, merkezi bir yabancı dil (İngilizce) sınavından 85 ve üstü bir puan almış
olmak.
55 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi Dr.Öğr.Üyesi 1 Din psikolojisi alanında doktora yapmış olmak, dini gruplar ve manevi danışmanlık üzerine  çalışmaları  bulunmak,  merkezi  bir  yabancı  dil  (İngilizce)  sınavından  85  ve
üstü bir puan almış olmak.
56 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doçent 1 Arap Dili ve Belagati alanında doktora yapmış olmak, nahiv usulü ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak, lisans üstü seviyesinde yüzde yüz Arapça öğretimi yeteneği ve
tecrübesi olmak.
57 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doçent 1 Hadis  alanında  doktora  yapmış  olmak,  oryantalizm  ile  ilgili  bilimsel  çalışmaları
bulunmak
58 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 İslam  Hukuku  alanında  doktora  yapmış  olmak,  İslam  iktisadı  ile  ilgili  bilimsel çalışmaları bulunmak, lisans üstü seviyesinde yüzde yüz Arapça öğretimi yeteneği ve
tecrübesi olmak.
59 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Dr.Öğr.Üyesi 1 Alanında  doktora  yapmış  olmak,  Müteaahhirun  dönemiyle  ilgili  çalışması,  Arapça
tahkik ve tercümesi bulunmak, Merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) sınavından 85 ve üstü bir puan almış olmak.
60 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Dr.Öğr.Üyesi 1 Alanında  doktora  yapmış  olmak,  bilgi  ve  varlık  üzerine  çalışmaları  bulunmak, Batı'da alanıyla ilgili en az bir yıl süreyle araştırma tecrübesine sahip olmak.
61 İletişim Fakültesi Gazetecilik Bilişim Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktor  unvanını  Bilişim  alanından  almış  olmak.  Sosyal  medyada  içerik  yayılımı, çevrimiçi yanlış bilgi yayılımı, enfodemi ve sosyal medyada kullanıcıların paylaşım motivasyonları  konuları  üzerine  araştırmalar  yürütmüş  olmak.  Sosyal  bilimlerde araştırma  yöntemleri  ve  yeni  medya  okuryazarlığı  alanlarında  ders  vermiş  olmak.
İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.
62 İletişim Fakültesi Gazetecilik Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Profesör 1 Medya  Ekonomisi  ve  İşletmeciliği  alanında  doktora  yapmış  olmak,  Gazetecilik  ve Medya Çalışmaları alanında doçentlik unvanını almış olmak. Bu alanın ekonomik ve
finansal yapısı üzerine yayın yapmış ve dersler vermiş olmak.
63 İletişim Fakültesi Gazetecilik Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Dr.Öğr.Üyesi 1 İletişim  Bilimleri  Bilim  Dalında  doktora  yapmış  olmak.  Sosyal  medya,  “Kamusal alan,  Demokrasi  ilişkisi  ve  çokkültürcülük”  konularında  yayınlara  sahip  olmak. Yükseköğretim  kurumlarında  İngilizce  ders  verebilecek  niteliklere  ve  tecrübeye
sahip olmak. Medya ekonomisi alanında İngilizce ders vermiş olmak.
64 İletişim Fakültesi Gazetecilik Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını  medya  ekonomisi  alanında  yapmış  olmak.  Alternatif  medya,  bağımsız gazeteciliğin  ekonomisi,  dijital  gazetecilik  için  gelir  modelleri  konulu  çalışmalara sahip  olmak.  Medya  ekonomisi  alanında  lisans  düzeyinde  dersler  vermiş  olmak.
İngilizce ders verebilecek niteliklere haiz olmak.
65 İletişim Fakültesi Gazetecilik Yayıncılık Yönetimi Profesör 1 Yüksek lisansını Gazetecilik, doktorasını Bilişim alanında yapmış olmak. Gazetecilik ve  Medya  çalışmaları  alanında  Doçent  unvanı  almış  olmak.  Basın  ve  Sayısal Yayıncılık,  Yeni  Medya,  Web  2.0,  Medya  Yakınsaması  ve  Görsel  Bellek  üzerine akademik  çalışmaları   bulunmak.   Grafik  Tasarım,   Kitap  Yayıncılığı,   Editörlük,
Elektronik Yayıncılık üzerine dersler vermek.
66 İletişim Fakültesi Gazetecilik Yayıncılık Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi 1 Sosyoloji  alanında  yüksek  lisansı  ve  Gazetecilik  alanında  doktora  yapmış  olmak. Alternatif  medya,  kamusal  alan,  eleştirel  teori  alanlarında  akademik  çalışmaları  ve yayınları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. Gazetecilik alanında
mesleki deneyimi bulunmak.
67 İletişim Fakültesi Gazetecilik Yayıncılık Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi 1 Bilişim   alanında   yüksek   lisans   ve   doktora   yapmış   olmak.   Dijitalleşme,   veri gazeteciliği, robot gazetecilik, dijital etik, yeni ekonomi ve sosyal ticaret konularında
yayınlara sahip olmak.
68 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırma Yöntemleri Profesör 1 İletişim Çalışmaları alanında doçent olmak, yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya, sosyal sermaye ve toplumsal hareketler alanlarında yayınlar yapmış olmak.
69 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırma Yöntemleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını kişilerarası iletişim alanında yapmış olmak, Bilgi sosyolojisi, ideolojiler, dijital medya ve göç alanında çalışmaları olmak. En az 2 dönem ders vermiş olmak.
70 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kişilerarası İletişim Dr.Öğr.Üyesi 1 Halkla  ilişkiler  ve  Reklamcılık  lisans  mezunu  olmak.  Yüksek  lisans ve  doktorasını kişilerarası   iletişim   alanından   almış   olmak.   Görsel   kültür   ve   sosyal   medya alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilecek niteliklere
sahip olmak.
71 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Profesör 1 Doktorasını Halkla İlişkiler alanında yapmış olmak, Doçentliğini Kişilerarası İletişim alanında  almış olmak, Kişilerarası  İletişim, Kültürlerarası  İletişim, Sosyal  Psikoloji
alanında akademik çalışmalar yapmış olmak
72 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Görsel İletişim Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi 1 Sinema Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Disney Anlatıları ve Toplumsal Cinsiyet, Jungiyen Psikoloji ve Sinema konularında akademik yayınlar
yapmış olmak.
73 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Bilimleri Profesör 1 Doktorasını   İletişim   Bilimlerinde   yapmış   olmak,   İletişim   Çalışmaları   alanında
doçentlik  unvanını  almış  olmak,  Sinema  İletişim  ve  Edebiyat  alanında  çalışmalar yapmış olmak ve ders vermek.
74 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo ve Televizyon Profesör 1 Doktorasını Radyo Televizyon alanında yapmış olmak. İletişim Çalışmaları alanında Doçent Unvanı almış olmak. İngilizce 85 ve üzeri dil puanına sahip olmak. Çevrimiçi izleme pratikleri, Internet televizyonu, Hayran Pratikleri, Dijitalleşme ile TV İzleme Ölçümlerinin Dönüşümü, Platform Çalışmaları konularında çalışmalar yapmak.
75 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo ve Televizyon Dr.Öğr.Üyesi 1 Yüksek  Lisansını  Sinema  alanında,  Doktorasını  İletişim  Bilimleri  alanında  yapmış olmak.  Gözetim,  Veri  Gözetimi  ve  Sosyal  Medya  alanlarında  İngilizce  yayınları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine ve tecrübesine sahip olmak. Senaryo, Sessiz
Sinema ve Radyo-TV alanlarında İngilizce ders vermiş olmak.
76 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema Doçent 1 Radyo  Televizyon  ve  Sinema  lisans  mezunu  olmak.  Türkiye  Cumhuriyeti  Tarihi alanında  doktora  yapmış  olmak.  “Sinemada  Temsil”,  “Sinema  Tarihi”  konularında ders  vermiş  olmak.  Sinema  İktidar  İlişkisini  tarihsel  dönemler  içerisinde  inceleyen
yayınlar yapmış olmak.
77 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema Dr.Öğr.Üyesi 1 Sinema   alanında   uygulamalı   ve   kuramsal   çalışmaları   bulunmak,   Amerikan sinemasında "Öteki"nin temsili ve "öteki" sineması üzerine çalışmaları olmak, Film yapım  tecrübesi,  sinematografi,  dijital  kurgu  bilgisine  sahip  olup  bu  konularda
dersler vermiş olmak, İngilizce ders verme yeterliliği ve tecrübesi olmak.
78 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Beşeri ve İktisadi Coğrafya Dr.Öğr.Üyesi 1 Coğrafya Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak; Beşeri ve İktisadi
Coğrafya alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
79 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Fiziki Coğrafya Dr.Öğr.Üyesi 1 Hidroklimatoloji alanında doktora yapmış olmak; arazi kullanımı ve hidropolitik
konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
80 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Türkiye Coğrafyası Dr.Öğr.Üyesi 1 Coğrafya Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak; Türkiye Coğrafyası
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
81 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini felsefe alanından almış olmak; doktorasını Antik Yunan felsefesi alanında yapmış olmak; Antik Yunan felsefesinde politika, teoloji ve din konularında bilimsel yayınlar yapmış olmak; Platon, Politika
Felsefesi ve Etik konularında İngilizce ders verme yetkinliğine sahip olmak.
82 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe Profesör 1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak, Felsefe alanında doçentlik derecesine sahip olmak, doğa felsefesi, bilim tarihi ve felsefesi, İslam felsefe-bilim tarihi/düşüncesi alanlarında çalışmalar/yayınlar yapmış olmak, alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde İngilizce ders verebilmek.
83 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını felsefe alanında yapmış olmak. Üniversitede ders vermiş olmak. Spor felsefesi, eğitimde etik üzerine çalışmaları bulunmak ve bu
alanlarda İngilizce ders verebilecek yeterliliği olmak.
84 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Mütercim Tercümanlık (Almanca) Dr.Öğr.Üyesi 1 Yüksek Lisans ve doktorayı çeviribilim alanında yapmış olmak. Çeviri ve xenoloji
çalışmış olmak; yurt dışı projesine katılmış ve tamamlamış olmak.
85 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Mütercim Tercümanlık / Çeviribilim alanında yapmış olmak. Doktorasını sözlü çeviri alanında yapmış olmak. Sözlü çeviri, spor çevirisi ve çeviri eleştirisi alanlarında çalışmaları olmak. Tıp çevirisi alanında ders
vermiş olmak.
86 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans  derecesini  Mütercim-Tercümanlık  (Türkçe-Almanca-İngilizce)  Bölümünden almış, doktorasını Çeviribilim alanında tamamlamış olmak. Makine çevirisi alanında proje  katılımcılığı  bulunmak.  Kurumsal  çeviri,  çeviride  sansür/öz-sansür  ve  sözde
çeviri üzerine çalışmaları bulunmak.
87 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Deneysel Psikoloji Doçent 1 Bilişsel Psikoloji konusunda yayınları olmak ve bu konuda ders verme tecrübesi
olmak.
88 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Gelişim Psikolojisi Doçent 1 Çocukluk  gelişimi   üzerine   yayınları   olmak.  Gerektiğinde   İngilizce   ders  verme yeterliliği ve deneyimine sahip olmak. SSCI veya SCI endeksli dergilerde yayınları
olmak.
89 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Klinik Psikoloji Profesör 1 Psikoterapi uygulama, eğitim ve süpervizyonu yapma konusunda deneyimli olmak.
90 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji Doçent 1 Sosyal psikoloji alanında yayınları olmak ve ders verme tecrübesi olmak.
91 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatı Doçent 1 Sanat  Tarihi  alanında  doçent  unvanı  almış  olmak.  Sanat  Tarihi  Yazımı  ve  sanatta
Türk-Rus etkileşimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
92 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını yurt dışında yapmış, Yüksek Lisans tezi ve Doktora tezi danışmanlıkları yapmış ve yönetmiş olmak; milliyetçilik, siyaset sosyolojisi ve siyasal partiler konusunda bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak. Lisans ve lisansüstü
düzeylerde İngilizce ders verecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
93 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını   yurt   dışında   yapmış   olmak;   Yüksek   Lisans   tezi   ve   Doktora   tezi danışmanlıkları   yapmış   olmak;   kadın   ve   toplumsal   cinsiyet   çalışmaları,   kent antropolojisi  konusunda  yayınları  bulunmak;  sosyal-kültürel  antropoloji  alanında İngilizce ders vermiş ve lisan ve lisansüstü düzeylerde ders verecek düzeyde yabancı
dil bilgisine sahip olmak.
94 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisansüstü derecelerini yurt dışında yapmış olmak; aidiyet, göç sosyolojisi ve medya çalışmaları  konusunda  yerli  ve  uluslararası  hakemli  dergilerde  yayınları  bulunmak; İngilizce  ders  verme  deneyimine  ve  lisans  ve  lisansüstü  düzeylerde  ders  verecek
düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
95 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Profesör 1 Sosyoloji  alanında  yurtdışında  doktora  yapmış  olmak.  Aile,  sosyal  demografi  ve sosyal  politikalar  üzerinde  akademik  çalışmaları  olmak.  SSCI  endeksinde  taranan dergilerde bilimsel yayınları olmak. Lisans ve lisansüstü programlarda  İngilizce ders
verebilmek.
96 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Dr.Öğr.Üyesi 1 18.  yüzyıl  Osmanlı  Türkçesi  tıp  metinleri,  Eski  Anadolu  Türkçesi  Metinleri  ile
Türkçe  söz  varlığı  üzerine  çalışmaları  bulunmak  ve  Osmanlı  Türkçesi  dersleri veriyor olmak.
97 İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü - İslam Ekonomisi ve Finansı Profesör 1 Doktora ve Doçentlik unvanlarını İslam hukuku alanında  almış olmak. İslam ekonomisi  ve  finansı  alanında  ulusal  ve  uluslalarası  akademik  çalışmalar  yapmış
olmak. Katılım bankalarında danışma komiteleriyle ilgili pratik tecrübesi bulunmak.
98 İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü - İslam Ekonomisi ve Finansı Profesör 1 Doktora ve Doçentlik unvanlarını İslam hukuku alanında yurtdışından almış olmak. İslam  ekonomisi  ve  finansı  ile  vakıf  alanlarında  ulusal  ve  uluslalarası  akademik
çalışmalar yapmış olmak. Arapça ve İngilizce ders verme yetkinliğine sahip olmak.
99 İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü - İslam Ekonomisi ve Finansı Doçent 1 Hukuk  alanında  lisans  derecesine  sahip  olmak,  doçentlik  derecesini  sosyal  politika alanında almış olmak, vakıf hukuku ve tarihi alanlarında akademik yayın ve eğitim faaliyetlerinde  bulunmuş  olmak.  Ulusal  ve  uluslararası  vakıf  projelerine  katkıda
bulunmuş olmak.
100 İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü - İslam Ekonomisi ve Finansı Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans  derecesini  İlahiyat  alanında  almış  olmak,  lisansüstü  çalışmalarını  ekonomi alanında  yapmış  olmak.  Katılım  finansı  alanında  ulusal  ve  uluslalarası  yayın  ve bildiri  faaliyetlerinde  bulunmuş olup projelere  katkı sağlamış  olmak. İngilizce  ders
verme yetkinliğine sahip olmak.
101 İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü - İslam Ekonomisi ve Finansı Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans  derecesini  İlahiyat  alanında  almış  olmak,  lisansüstü  çalışmalarını  İslam borçlar  ve  mal  varlığı  hukuku  alanında  yapmış  olmak,  katılım  finans  sektöründe mesleki  deneyimi  ile  eğitim  tecrübesi  olmak  ve  yayınları  bulunmak,  Arapça  ders
verme yetkinliğine sahip olmak.
102 İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü - İslami Sigortacılık Dr.Öğr.Üyesi 1 Yüksek  lisans  ve  doktorasını  İslam  ekonomisi  ve  finansı  alanında  tamamlamış olmak. İslami sosyal finans ve sosyal güvenlik kurumları  alanlarında akademik yayın yapmış  olmak,  vakıf  alanında  akademik  çalışmalar  yapmış   ve   projelere  katkı
sağlamış olmak.
103 İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Muhasebe    bilim    alanında    Doçent    unvanına    sahip    olmak.    Sürdürülebilirlik Raporlaması,   Büyük   ve   Orta   Büyüklükteki   İşletmelerde   Finansal   Raporlama Standartları,   Bireysel   Emeklilik   Sistemi   ve   Denetim   Senaryoları   alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Lisans ve lisansüstü seviyesinde Genel Muhasebe, Şirketler
Muhasebesi ve Kamu Muhasebesi alanlarında ders vermiş/veriyor olmak.
104 İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Muhasebe   bilim   alanında   Doçent   unvanına   sahip   olmak.   Döner    Sermaye İşletmelerinde   İç   Kontrol,   Büyük   ve   Orta   Büyüklükteki   İşletmelerde   Finansal Raporlama  Standartları,  Türev  Ürünler,  Konkordato  ve  Sektörel  Finansal  Analiz alanlarında  çalışmalar  yapmış olmak.  Lisans  ve  lisansüstü  seviyesinde  Envanter  ve Finansal   Tablolar,   Şirketler   Muhasebesi   ve   Türkiye   Muhasebe   Standartları
alanlarında ders vermiş/veriyor olmak.
105 İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Finans bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal   Sorumluluk,   Piyasa   Etkinliği,   Türev   Ürünler   ve   Entelektüel   Sermaye alanlarında  Türkçe  ve  İngilizce  yayınlar  yapmış  olmak.  Lisans  veya  lisansüstü seviyesinde   Portföy   Yönetimi,   Türev   Ürünler   ve   Kurumsal   Risk   Yönetimi alanlarında   İngilizce   ders   vermiş/veriyor   olmak.   İngilizce   dilinde   ders   verme
yeterliliğine sahip olmak.
106 İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Dr.Öğr.Üyesi 1 Muhasebe  Finansman  (İngilizce)  Bilim  Dalında  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  yapmış olmak.   Davranışsal   Finans   ve   Uluslararası   Finansal   Raporlama   Standartları konularında İngilizce dilinde çalışmalar yapmış olmak. Finansal Muhasebe, Yönetim Muhasebesi  ve  Denetim  derslerini  İngilizce  dilinde  vermiş/veriyor olmak.  İngilizce
dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak.
107 İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Profesör 1 Pazarlama  alanında  Doçent  unvanı  almış olmak.  Hizmet  Pazarlaması,  Kişisel  Satış Teknikleri, Pazarlamada Şikayet Yönetimi ve  Pazarlamada Yeniliğin Benimsenmesi konularında  çalışmalar  yapmış  olmak.  Stratejik  Pazarlama  ve  Rekabet  Analizi  ile
Tüketici Davranışları Teorisi konularında dersler vermiş olmak.
108 İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Profesör 1 Pazarlama  alanında  Doçent  unvanı  almış  olmak.  Sürdürülebilirlik,  Dağıtım-lojistik ve  Metaverse  konularında  bilimsel  çalışmalar  yapmış olmak.   Lisans ve  Lisansüstü düzeyinde  Pazarlama Araştırması ve Satış Yönetimi konularında ders vermiş olmak.
İngilizce ders verebilme yetkinliğine sahip olmak.
109 İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Profesör 1 Pazarlama  bilim  alanında  doçent  ünvanı  almış olmak.  Mobil  uygulamalar,  otonom araçlar, blok zincir ve akıllı şehir teknolojilerinin benimsenmesi alanlarında yayınları olmak.  Doktora   sonrası   yurtdışında   akademik  çalışmalar   yapmış  olmak.   SSCI indeksli dergilerde yayınları olmak. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde İngilizce ders
anlatma deneyimi olmak.
110 İşletme Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Profesör 1 Nicel  Karar  Yöntemleri  alanında  doçent  unvanı  almış  olmak.  Veri  madenciliği  ve istatistik  uygulamaları  alanlarında  yayınlar  yapmış  olmak.  Lisans  ve  lisansüstü seviyesinde İstatistik, Bilgi Teknolojileri, Araştırma Yöntemleri, Veri Madenciliği ve
Kategorik Veri Analizi dersleri vermis / veriyor olmak.
111 İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yazılım Sistemleri Geliştirme Doçent 1 Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak. Sosyal Medya, Veri Madenciliği,  Makine  Öğrenmesi  alanlarında  eserleri  olmak.  Lisans  veya  lisansüstü seviyesinde   Programlama,   Veritabanları,   Veri   Madenciliği   konularında   dersler vermiş  olmak.  Almanca  ve  İngilizce  dillerinde  ders  verebilme  yeterliliğine  sahip
olmak.
112 İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yazılım Sistemleri Geliştirme Doçent 1 Matematiksel modelleme, finansal tahmin algoritmaları, makine öğrenmesi ve veriye dayalı   modelleme   alanlarında   çalışmaları   olmak.   İngilizce   dilinde   ders   verme yeterliliğine sahip olmak. İleri programlama dilleri, veritabanı ve bilgisayar donanımı
konularında dersler vermiş olmak.
113 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Profesör 1 Doçentlik   unvanını   Endüstriyel   Tasarım   veya    Görsel   İletişim   Tasarımı   bilim alanından  almış  olmak.  Etkileşim  tasarımı  konusunda  çalışmaları  olmak.  Tasarım alanında   SCI,   SCI-Expanded,   SSCI,   AHCI,   SCOPUS   veya   ESCI  indexlerinde yayınlanmış makalesi  olmak. YÖK’ün kabul ettiği İngilizce dil sınavlarından en  az
85 puan almış olmak.
114 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Dr.Öğr.Üyesi 1 Endüstri  Ürünleri  Tasarımı  veya  Endüstriyel  Tasarım  alanında  lisans,  tezli  yüksek lisans  ve  doktora  derecelerine  sahip  olmak.  Tasarım  alanında  SCI,  SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI, SCOPUS veya alan indekslerinde yayınlanmış makalesi  olmak. YÖK’ün  kabul  ettiği  İngilizce  yabancı  dil  sınavlarından  85  ve  üzeri  puan  almış olmak. Endüstriyel Tasarım bölümlerinin lisans veya lisansüstü programlarında en az
5 yıl öğretim elemanı olarak İngilizce dersler vermiş olmak.
115 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 1 Mimari tasarım alanında doktora yapmış olmak. Mimarlık bilim alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Mimari tasarım, kuram konularında bilimsel, akademik veya uygulamalı çalışmalar yapmış olmak. Mimarlık alan indexlerinde yayınlanmış makalesi olmak. YÖK’ün kabul ettiği İngilizce dil sınavlarından  en az 85 puan almış
olmak.
116 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Dr.Öğr.Üyesi 2 Mimarlık  lisans  derecesine  sahip  olmak.  Mimari  tasarım alanında  yüksek lisans  ve doktora yapmış olmak. Mimari tasarım, kuram konularında bilimsel, akademik veya uygulamalı çalışmaları, yayınları olmak. YÖK tarafından belirlenen İngilizce dilinde
öğretim yapabilme koşulunu sağlıyor olmak.
117 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Restorasyon Doçent 1 Restorasyon alanında doktora yapmış olmak. Mimarlık bilim alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Mimari koruma, restorasyon, kültürel miras konularında bilimsel, akademik veya uygulamalı çalışmalar yapmış olmak. SCI, SSCI veya AHCI indexlerinde yayınlanmış makalesi olmak. YÖK’ün kabul ettiği İngilizce dil
sınavlarından  en az 85 puan almış olmak.
118 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Profesör 1 Doçentlik unvanını Mimarlık bilim alanından almış olmak. Mimarlık yapı alanında bilimsel,  akademik  veya  uygulamalı  çalışmaları  olmak.  SCI,  SCI-Expanded,  SSCI veya  AHCI  indexlerinde  yayınlanmış  makalesi  olmak.  YÖK  tarafından  belirlenen
İngilizce dilinde öğretim yapabilme koşulunu sağlıyor olmak.
119 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Dr.Öğr.Üyesi 1 Mimarlık lisans derecesine sahip olmak. Mimarlık yapım yönetimi alanında yüksek lisans ve mimarlık yapı alanında doktora yapmış olmak. Yapım yönetimi alanında bilimsel, akademik veya uygulamalı çalışmaları, yayınları olmak. YÖK’ün kabul
ettiği İngilizce dil sınavlarından  en az 85 puan almış olmak.
120 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Profesör 1 Bilgisayar  Mühendisliği  alanında  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora  dereceleri  almış olmak;  Doçentliğini  Bilgisayar  Bilimleri  ve  Mühendisliği  Bilim  alanında  almış olmak;   Makine   öğrenmesi,   örüntü   tanıma   ve   yapay   zeka   konularında   SCI-E
kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları olmak.
121 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doçent 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çevre Mühendisliği  alanında  lisans  derecesi  olmak;  Coğrafi  Bilgi  Sistemlerinin  Çevre Mühendisliğine Uygulamaları, Katı Atık Yönetimi ve Atıksu Çamurlarının Bertarafı üzerine SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak. En az bir sene  yurt  dışı  bilimsel  araştırma  tecrübesi  olmak.  İngilizce  ders verme  tecrübesine
sahip olmak.
122 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doçent 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çevre Mühendisliği  alanında  lisans  ve  doktora  dereceleri  olmak;  Çevresel  kirleticilerin incelenmesinde istatistik modellerin kullanımı ve çevresel sağlık konularında SCI-E kapsamındaki  nitelikli  dergilerde  yayınları olmak;  En az bir sene  yurt dışı  bilimsel araştırma tecrübesi olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
123 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol Sistemleri Profesör 1 Doçentliğini  bilgisayar,  kontrol  veya  ilgili  bilim  alanından  almış  olmak;  İlgili alanlarda  İngilizce  ders  verme  tecrübesine  sahip  olmak;  Gerçek  zamanlı  kontrol, doğrusal olmayan kontrol, biyomekanik üzerine SCI-E kapsamında taranan nitelikli
dergilerde yayınları olmak.
124 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Profesör 1 Lisansüstü derecelerini ve doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak. Yalın üretim ve iş etüdü konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları  olmak.  İngilizce  ders verme  tecrübesine  sahip  olmak.  En  az bir sene  yurt
dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak.
125 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Profesör 1 Endüstri   Mühendisliği   doktora   derecesine   sahip   olmak.   Veri   bilimi,   makine öğrenmesi,  bulanık küme teorisi, kalite mühendisliği konularında SCI-E kapsamında taranan  nitelikli  dergilerde  yayınları  olmak.  En  az  bir  sene  yurt  dışı  bilimsel
araştırma tecrübesi olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
126 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 Endüstri  Mühendisliği  Mühendislik  Ekonomisi  alanında  Doçentlik  Unvanına  sahip olmak. Kredi puanlama, Blockchain, Kripto para yaklaşımları, Ekonofizik yaklaşımı, Sağlık  hizmetleri  üzerine  SCI-E,  SSCI  kapsamında  taranan  nitelikli  dergilerde yayınları  bulunmak;  En  az  bir  yıl  yurt  dışı  araştırma  tecrübesine  sahip  olmak;
İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
127 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Doçent 1 Doçentlik   unvanını   Endüstri   Mühendisliği   alanında   almış   olmak.   Endüstri Mühendisliği  alanında  lisans  ve  lisansüstü  dereceleri  olmak.  Enerji  sistemlerinin planlanması, elektrikli araçlar ve sistem güvenilirliği konularında SCI-E kapsamında taranan  nitelikli  dergilerde  yayınları  olmak.  En  az  bir  sene  yurt  dışı  bilimsel
araştırma tecrübesi olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
128 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Dr.Öğr.Üyesi 1 Endüstri   mühendisliği   alanında   lisans   ve   doktora   derecesine   sahip   olmak; Simülasyon,  çizelgeleme  ve  nesnelerin  interneti  alanlarında  SCI-E  kapsamında taranan  nitelikli  dergilerde  yayınları  bulunmak;  En  az  bir  sene  yurt  dışı  bilimsel araştırma tecrübesi olmak; Ulusal ve uluslararası projelerde görev yapmış veya görev
yapıyor olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
129 Mühendislik Fakültesi Kimya Muhendisligi Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent 1 Kimya  Mühendisliği  alanında  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora  dereceleri  almış olmak; Kimya Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak; Kristalizasyon ve   elektrokimyasal   ayırma   işlemleri   alanlarında    SCI-E   kapsamındaki   nitelikli dergilerde  yayınları  olmak;  En  az  bir  sene  yurt  dışı  bilimsel  araştırma  tecrübesi
olmak.
130 Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Ekonomi Politiği Dr.Öğr.Üyesi 1 Ortadoğu   ekonomi   politik   alanında   çalışmaları   bulunmak,   Ortadoğu   kalkınma politikaları  ve  İslam  ekonomisi  üzerine  çalışmaları  bulunmak.  İndeksli  dergilerde
yayınları olmak. İngilizce ders verebilme tecrübesine sahip olmak.
131 Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Ekonomi Politiği Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını  Uluslararası  İlişkiler  alanında  yapmış  olmak.  Doğu  Asya  ekonomisi üzerine  çalışmaları  bulunmak.  Uluslararası  ekonomi  politik,  bölgesel  entegrasyon, bölgeler  arası  işbirliği  üzerine  araştırmalar  yapmış  olmak.  Uluslararası  yayınlar
yapmış olmak. İleri derecede İngilizce bilmek.
132 Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını tarih alanında yapmış olmak. Almanya'nın İslam dünyasına ve Osmanlı devletine yönelik stratejileri  üzerine çalışmış olmak. Birinci Dünya Savaşı alanında
araştırmalar yapmış olmak. İleri düzeyde Almanca biliyor olmak.
133 Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Doçent 1 Sosyoloji  alanından  Doçentlik  unvanı  almış  olmak.   Şehir  ve  göç  sosyolojisi  ile
yüksek  öğretim  araştırmaları  alanında  bilimsel  çalışmalar  yapmış  olmak,  yurt  dışı tecrübesine sahip olmak, İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
134 Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını   sosyoloji   ve   genel   metodoloji   alanında   yapmış   olmak,   şehir   ve yoksulluk,  Ortadoğu  şehir  sosyolojisi  konularında  makaleleri  ve  çalışmaları  olmak,
lisansüstü seviyesinde ders verme tecrübesine sahip olmak.
135 Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Dr.Öğr.Üyesi 1 Siyaset teorisi alanında doktorasını yapmış olmak, Ortadoğu çalışmaları, demokrasi teorisi  ve  siyaset  felsefesi  alanında  yayınlanmış  çalışmaları  olmak.  İngilizce  ders verme  tecrübesine  sahip  olmak,  SSCI  veya  AHCI  kapsamında  yer  alan  dergilerde
yayını olmak
136 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 Lisans   ve   Doktora   eğitimini   Beslenme   ve   Diyetetik   alanında   yapmış   olmak, Doçentlik  ünvanını   Beslenme   ve   Diyetetik  alanında   almış  olmak,tez   yönetimi deneyimi   olmak,   anne-çocuk   beslenmesi   ve   çocuk   hastalıklarında   beslenme
konularında ders verme deneyimi olmak.
137 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 Lisans   ve   Doktora   eğitimini   Beslenme   ve   Diyetetik   alanında   yapmış   olmak, Doçentlik  ünvanını   Beslenme   ve   Diyetetik  alanında   almış  olmak,tez   yönetimi deneyimi  olmak,  yetişkin  hastalıklarında  beslenme  ve  enteral-parenteral  beslenme
konularında ders verme deneyimi olmak.
138 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış
olmak,  hastalıklarda  tıbbi  beslenme  tedavisi  konusunda  araştırma,  yayın  ve  ders verme deneyimi olmak.
139 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Rehabilitasyon Eğitimi ve Bilişimi Dr.Öğr.Üyesi 1 Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  Lisans  Mezunu  olmak,  Fizyoterapi  alanında  ürün  ve yazılım  geliştirme  deneyimi  olmak,   proje  katılımcılığı  deneyimi  olmak,  yurtdışı
deneyimi olmak.
140 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Rehabilitasyon Eğitimi ve Bilişimi Profesör 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Mezunu olmak, doktora çalışmasını biyomekani üzerine  yapmış  olmak,  tez  yönetimi,  proje  yürütücülüğü  ve  katılımcılığı  deneyimi
olmak, yurtdışı deneyimi olmak.
141 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Profesör 1 Doktora   eğitimini   Psikiyatri   Hemşireliği   alanında   yapmış   olmak   ve   Psikiyatri
Hemşireliği alanında Doçent ünvanı almış olmak.
142 Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Sağlık Bilimleri Temel Sağlık Bilimleri Profesör 1 Kimya alanında Doçent ünvanı almış olmak, Biyokimya ve Biyoteknoloji alanlarında araştırma  ve  ders  verme  deneyimi  olmak,  tez  yönetimi,  proje  yürütücülüğü  ve katılımcılığı deneyimi olmak, kimyasal güvenlik konularında deneyim sahibi olmak,
yurtdışı deneyimi olmak.
143 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Dr.Öğr.Üyesi 1 Tıp  doktoru  olmak,  İç  Hastalıkları  uzmanı  olmak,  acil  dahiliye  servisinde  çalışma
tecrübesi olmak.
144 Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Profesör 1 Yerel  Yönetimler,  Kent  ve  Çevre  Politikaları  bilim  alanında  doçent  unvanı  almış olmak.  Sürdürülebilir  Kalkınma,  Çevre  ve  Kooperatifçilik  alanlarında  uluslararası
yayın yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine ve tecrübesine sahip olmak.
145 Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 Uluslararası  İlişkiler  alanında  Doçentlik  unvanı  almış  olmak.  Uluslararası  göç, Türkiye’nin ve AB’nin göç ve iltica rejimleri, Avrupa entegrasyonu, Göç bağlamında dini  aktörler,  süreçler  ve  pratikler  konularında   yayınlanmış  çalışmaları   olmak.
İngilizce ders verme yeterliliğine ve tecrübesine sahip olmak.
146 Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doçent 1 Siyasal   Hayat   ve   Kurumlar   alanında   Doçentlik   unvanı   almış   olmak.   Jeofizik Yaklaşımlar,   Eleştirel   Coğrafya   ve   Jeopolitika,   Mekan   Kimlik   ve   Siyaset, Uluslararası  Göç  ve  Emekli  Göçü  konularında  yayınları  bulunmak.  İngilizce  ders
verme yeterliliğine ve tecrübesine sahip olmak.
147 Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Profesör 1 Uluslararası İlişkiler alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Soğuk savaş dönemi ve jeopolitika üzerine uluslararası düzeyde yayınlara sahip olmak. Uluslararası ilişkiler ve diplomasi tarihi alanlarında İngilizce ders verme yeterliliğine ve tecrübesine sahip
olmak.  
148 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Dr.Öğr.Üyesi 1 Sigortacılık   alanında   yükseklisans  ve  doktora   yapmış  omak.  Sağlık  sisteminin finansmanı,    özel    sağlık    sigortalarının    etkinliği,    genel    sağlık    sigortasının sürdürülebilirliği  ve  zorunlu  tamamlayıcı  sağlık  sigortası  konularında  çalışmaları
bulunmak.
149 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhaseve ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Profesör 1 Muhasebe   bilim   alanında   doçent   unvanı  almış  olmak.  Muhasebe   denetimi   ve
muhasebe tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.
150 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri Dr.Öğr.Üyesi 1 İşletme  alanında  doktora  yapmış  olmak.  Havayolu  işletmeciliği,  turizm,  seyahat
işletmeciliği ve turizmde sürdürülebilirlik konularında çalışmaları yapmış olmak.
151 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 Lisans,   yüksek   lisans   ve   doktora   eğitimini   spor   bilimleri   alanında   yapmış, doçentliğini spor bilimleri temel alanında almış olmak. Sporda fizyolojik ve biyolojik parametreler  ile  vücut  kompozisyonuyla  performans  ilişkileri  alanında  ve  kuvvet antrenmanlarının  hormonal  yapı  üzerindeki  etkileri  üzerinde  yayınları  olmak.  2.
Kademe güreş antrenörlük belgesine sahip olmak.
152 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Yüksek  lisans ve  doktorasını beden  eğitimi ve  spor hareket  ve antrenman  bilimleri alanında yapmış olmak. Kürekçilerde kuvvet değerlendirmesi alanında çalışmalar ile kürek  sporu  alanında  uluslararası  hakemli  dergilerde  yayın  yapmış  olmak.  III.
kademe uluslararası kürek antrenör belgesine sahip olmak.
153 Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Eğitimi Sporda Psikososyal Alanlar Doçent 1 Beden  eğitimi  ve  spor  alanında  lisans  mezunu  olmak,  yüksek  lisans  ve  doktora eğitimini  sporda  psikososyal  alanlar  anabilim  dalında  yapmış  olmak,  doçentliğini spor bilimleri temel alanından almış olmak, egzersiz motivasyonu, egzersiz davranışı veya sporda motivasyon konularında birincil indekslerde makale yayımlamış olmak, herhangi bir spor dalında en az 3. kademe antrenörlük derececesine sahip olmak.
154 Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Beden  eğitimi  ve  spor  yüksekokulu  spor  yöneticiliği  bölümünde  lisans  eğitimini tamamlamış ve yüksek lisans ve doktorasını beden eğitimi ve spor alanında yapmış olmak.  Spor  işletmelerinde  örgütsel  algı  ve  girişimcilik  alanlarında  yayın  yapmış
olmak. II. Kademe step ve aerobik antrenörlük belgesine sahip olmak.
155 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Elektrik Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisansını ve  doktorasını  Elektrik  Eğitimi  Anabilim  Dalı’nda  tamamlamış  olmak.  Uzaktan erişimli  laboratuvarlar,  aydınlatma  teknolojileri,  kompozit  malzemelerin  elektriksel özellikleri  alanlarında  uluslararası  indeksli  dergilerde  yayınları  olmak.  Önlisans  ve
lisans seviyesinde ders vermiş olmak.
156 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi Doçent 1 Lisans ve yüksek lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, doktorasını Kontrol ve Otomasyon   Mühendisliği   alanında    tamamlamış   olmak.   Doçentliğini   Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Robot kontrolü, Yapay Sinir Ağları, Bulanık  Mantık,  Kayan  Kipli  Kontrol  konularında  uluslararası  endeksli  dergilerde bilimsel  yayınlar  yapmış  olmak.  Önlisans,  lisans  ve  lisansüstü  seviyesinde  ders
vermiş olmak.
157 Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, gerilim kararlılığı, çok kriterli karar verme konularında birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak, en az bir TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak, lisans ve ön lisans seviyesinde Elektrik  Makineleri  veya  Elektrik  Motorları  ve  Sürücüleri  derslerini  vermiş  veya
veriyor olmak.
158 Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Elektrik  Mühendisliği  alanında  doktora  yapmış  olmak,  yüksek  gerilim  tekniği  ve yüksek karma gerilimler konularında birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak, alanı ile ilgili en az 9 ay yurtdışında akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
159 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Otomotiv Doçent 1 Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak, Alternatif gaz ve  alternatif  sıvı  yakıtların  dizel  motorlarda  kullanılması,  Dizel  motorlarda  termal bariyer  uygulaması,  Hidrojenin  dizel  motorlarında  kullanımı  konularında  birincil indekslerde   taranan   dergilerde   yayınları   olmak,    alanında   lisans   ve   lisansüstü
seviyelerinde ders vermiş veya veriyor olmak.
160 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Profesör 1 Doçentlik  ünvanını  Enerji  Sistemleri  Mühendisliği  bilim  alanında  almış  olmak,
soğutma konusunda  birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak.
161 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Tasarım ve İmalat Doçent 1 Doçentlik  unvanını  Makine  Mühendisliği  bilim  alanında  almış  olmak,   değişik malzemelerin  talaş  kaldırılarak  şekillendirilmesinde  ve  mikro  işleme  tekniklerinde yüzey kalitesine  ve kesme parametrelerine  etki eden  faktörlerin incelenmesi,  yapay sinir  ağları,  optimizasyon  tekniklerinin  imalat  teknolojilerinde  takım  ve  parametre seçimlerinde  kullanılması  konularında  yayınları  olmak,  lisansüstü  seviyesinde  ders
vermiş veya veriyor olmak.
162 Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bilgisayar Sistemleri Doçent 1 Doçentlik  unvanını  Elektrik-Elektronik  Mühendisliği  bilim  alanında  almış  olmak, Yapay  sinir  ağları,  Elektrik  motorları,   Elektromekanik  aktuatörler  konularında birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak, lisans ve lisansüstü seviyede
ders vermiş veya veriyor olmak.
163 Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Enerji  Sistemleri  Mühendisliği  alanında  doktora  yapmış  olmak,  akıllı  şebekelerde enerji depolama, elektrikli araçlarda kinetik enerji depolama sistemleri  konularında birincil   indekslerde   taranan   dergilerde   yayınları   olmak,   kontrol   ve   otomasyon konularında  çalışmaları  olmak,  lisans  veya  önlisans  seviyesinde  ders  vermiş  veya veriyor olmak, elektrikli araçlar alanında en az iki yıl Ar-Ge tecrübesine sahip olmak.
164 Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Dr.Öğr.Üyesi 1 Metalurji  ve  Malzeme  Mühendisliği  alanında  doktora  yapmış  olmak,   krom  oksit üretimi, kobalt sülfatın çökeltilmesi, kurşunsuz pirinç alaşımlar  konularında birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak, lisans seviyesinde ders vermiş  veya
veriyor olmak.
165 Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Dr.Öğr.Üyesi 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Fiber takviyeli poliimid     matrisli    kompozitler,    poliimid      nanokompozitler    ve    kaplamalar konularında   birincil   indekslerde   taranan   dergilerde   yayınları   olmak,   lisans
seviyesinde ders vermiş veya veriyor olmak.
166 Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Dr.Öğr.Üyesi 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, mikro akışkan sistemler,  üç  boyutlu  yazıcı  teknolojisi, elektro  eğirme teknolojisi  ve kontrollü  ilaç salım yöntemleri konularında birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak, lisans  seviyesinde  ders vermiş veya  veriyor  olmak,  en  az bir  TÜBİTAK projesinde
araştırmacı olarak görev almış olmak.
167 Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Doçent 1 Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında almış olmak, üretim  metalurjisi,  hidrometalurji,  pirometalurji  ve  elektrometalurji  konularında birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak, lisans ve lisansüstü seviyede
ders vermiş veya veriyor olmak.
168 Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Tekstil  Mühendisliği  alanında  doktora  unvanına  sahip  olmak.  Karbon  nanotüp  ve grafen    oksitin    tekstil    yüzeylerine    kaplanması,    grafen    oksitin    çevre    dostu indirgenmesi,    elektromanyetik    kalkanlama    ve    elektriksel    iletken    tekstiller konularında   birincil   indekslerde   taranan   dergilerde   yayınları   olmak,   lisans
seviyesinde ders vermiş veya veriyor olmak.
169 Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Tekstil Mühendisliği Lisans derecesine ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında Doktora    derecesine    sahip    olmak.    İletken    polimerler,    üç    katmanlı    iletken nanokompozitler  ve  elektromanyetik  kalkanlama  konularında  birincil  indekslerde taranan  dergilerde  yayınları  olmak,  tekstil  mühendisliği  alanı  ile  ilgili  ders  vermiş
olmak.
170 Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri Profesör 1 Doçentlik unvanını Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri alanında almış olmak, alanı ile
ilgili birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak.
171 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedi ve Travmatoloji  doçenti olmak, TOTEK Yeterlik sertifikası sahibi olmak, diz ve  kalça  artroplastisi  alanında  bilimsel  çalışmaları  olmak,  el  cerrahisi  alanında
SCI, SCI-Expanded kapsamında dergilerde bilimsel çalışmaları olmak.
172 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 Tıbbi Farmakoloji uzmanı ve doçenti olmak, nöropsikofarmakoloji alanında in vitro
ve  in  vivo  çalışmalar  yapmış  olmak.  klinik  araştırmalar  etik  kurulları  ile  ilgili deneyimi olmak.
173 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji doçenti olmak, dirençli gram negatif enfeksiyonlar,  HIV enfeksiyonu ilişkili komorbiditeler ve yaşam kalitesi konusunda deneyimli olmak ve bu konularda SCI/SCI-E dergilerde yayınları olmak.
174 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 Biyofizik  doçenti  olmak,  kanser  moleküler  biyolojisi,  kanser  ilaç  etkileşimleri üzerine çalışma yapmış olmak, moleküler biyoloji teknikleri ile ilgili deneyimi olmak.
175 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Profesör 1 Fizyoloji  doçenti  olmak,  kardiyovasküler  sistem  ve  mikrosirkülasyon  fizyolojisi konusunda deneyimi ve yayınları olmak.
176 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Göz  Hastalıkları  doçenti  olmak,  minimal  invazif  glokom  cerrahisi  ile  ilgili  yayın yapmış olmak, retina hastaliklarinda kök hücre tedavisi ile ilgili yayın yapmış olmak, nörodejeneratif hastaliklar ve glokom ile ilgili yayın yapmış olmak.
177 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Profesör 1 Aile hekimliği doçenti olmak,Tıp Eğitimi doktora yeterliğini tamamlamış olmak, tıp
eğitimi   alanında   yurtdışı   deneyimi   olmak,   tıp   eğitimi   konusunda   ulusal   ve uluslararası yayınları olmak, tıp fakültesi eğitim kurullarında görev almış olmak.
178 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Biyokimya  doçenti  olmak,moleküler  enzimoloji  ve  biyopress  konularında  SCI/SCI expanded   kapsamında   yayınları   ve   projeleri   olmak,yurtdışı   tecrübesi   olmak,
TUBİTAK ve TÜSEB projeleri olmak.
179 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi   ve   Travmatoloji   doçenti   olmak,   üst   ekstremite   cerrahi   konusunda
SCI/SCIexpanded   kapsamında   yayınları   olmak,   vertebra   cerrahisi   konusunda deneyimi ve yayınları olmak, mikrocerrahi kursu belgesi olmak
180 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal
uzmanı  ve  doçenti  olmak, hastane  enfeksiyonları ve  endemik zoonozlar  konusunda yayınları ve çalışma tecrübesi olmak.
181 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç  Hastalıkları  doçenti  olmak,  Genel  Dahiliye  Bilim  Dalı’nda  görevlendirilmek üzere,  alanında  lisans  düzeyinde  ders  verme  tecrübesine  sahip  olmak,   COVID-19 hakkında  uluslararası  indekslerde  taranan  dergilerde yayını  olmak, bilimsel  makale yazım ve yayıncılık hakkında ulusal ve uluslararası yayını ve kitap bölümleri yazmış
olmak.
182 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak, Onkoloji yan dal uzmanlığı ve doçenti olmak, Avrupa
Medikal  Onkoloji  Derneği  yeterlik  sertifikası  olmak,  tümör  mikroçevresi  ile  ilgili proje ve yayınları olmak.
183 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olmak,  Çocuk  Nefrolojisi yan  dal uzmanı  ve doçenti  olmak,  pediatrik  böbrek  nakli,  pediatrik  hemodiyaliz  ve  pediatrik  periton
diyalizi konusunda deneyimli olmak.
184 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon   doçenti  olmak,  Anesteziyoloji  ve  Yoğun  Bakım
Avrupa  Diploması  olmak,  pediatrik  anestezi  deneyimi  olmak,  pediatrik  anestezi konusunda SCI/SCI expnaded kapsamında yayınlara sahip olmak.
185 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji   ve   Reanimasyon   doçenti   olmak,   bariatrik   cerrahi   aneztezisinde deneyimi   olmak,   SCI/SCI   expanded   kapsamında   yayınları   bulunmak,fiberoptik
bronkoskopi sertifikası bulunmak.
186 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları doçenti olmak, Avrupa Yeterlilik Belgesine sahip
olmak, yurtdışında laringoloji alanında eğitim almış olmak, laringolojik girişimlerle ilgili uluslarası yayını olmak.
187 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak,Çocuk Yoğun Bakımı yan dal uzmanı ve
doçenti  olmak,  pediatrik  ekstrakorporeal sistemler  konusunda  deneyim  ve  yayın sahibi olmak.
188 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi ve Travmatoloji  doçenti olmak, pediatrik ortopedi konusunda deneyimli ve
yurtdışı  tecrübe  sahibi  olmak,  pediatrik  ortopedik  onkoloji,  pediyatrik  travma  ve pediatrik nöromuskuler hastalıklar konusunda yayınları bulunmak.
189 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Enfeksiyon   Hastalıklari   ve   Klinik   Mikrobiyoloji   doçenti   olmak,   antibiyotik yönetişimi ve çoklu ilaca dirençli gram negatif bakteriler konularında deneyimli ve
SCI/SCI-Expanded yayın sahibi olmak.
190 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 Plastik   Rekonstrüktif   ve   Estetik   Cerrahisi   doçenti    olmak,   el   ve   ekstremite rekonstrüksiyonları  ve  rekonstrüktif  mikrocerrahi  alanlarında  klinik  ve  uluslararası deneyim ve aynı alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak.
191 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı  ve  doçenti  olmak, hastane  enfeksiyonları ve  endemik zoonozlar  konusunda yayınları ve çalışma tecrübesi olmak.
192 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  ve  Ergen  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  doçenti  olmak,  mülteci  çocuk  ve
ergenlerle ruh sağlığı alanında çalışmış olmak.
193 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak, Gastroenteroloji yan dal  uzmanı olmak, inflamatuvar bağırsak  hastaliklari  ile  ilgili  yurtdışında  araştırma  deneyimine  sahip  olmak  ve uluslararasi klinik araştırmalara araştırıcı olarak katılmış olmak.
194 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç hastalıkları uzmanı olmak,Nefroloji yan dal uzmanı ve doçenti olmak, vaskülit ve
böbrek nakli konularında çalışma/ yayın yapmış olmak
195 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 İç hastalıkları uzmanı olmak, Nefroloji yan dal uzmanı ve doçenti olmak, geriyatrik
nefroloji alanında çalışma ve yayın yapmış olmak.
196 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 İç   Hastalıkları   uzmanı   olmak,Gastroenteroloji   yan   dal   uzmanı   olmak,   ileri endoskopik  işlemler   ile  ilgili  yurtdışında   eğitim  almış  olmak,  Crohn  hastalığı yönetiminde ultrason kullanımı deneyimine sahip olmak.
197 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Histoloji ve Embriyoloji alanında doktorası olmak, elektron mikroskopi teknikleri ile ilgili çalışmaları olmak, öğrenci eğitim komisyonlarında görev almış olmak.
198 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr.Öğr.Üyesi 1 Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  Uzmanı  olmak,  preeklemsi  konusunda  çalışması olmak,  acil  obstetrik  bakım  eğitimi  ve  acil  obstetrik  kanamaya  müdahalede   ileri cerrahi eğitimi sertifikaları olmak.
199 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Dr.Öğr.Üyesi 1 Aile Hekimliği uzmanı olmak, Aile Hekimliği alanında uluslararası deneyimi olmak, Aile Hekimliği uygulama alanı yönetimi ile ilgili bilimsel araştırma yapmış olmak.
200 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Dr.Öğr.Üyesi 1 Anatomi  yüksek  lisans   ve  doktorası  olmak,  klinik  anatomi  alanında  SCIve/veya SCIexpanded kapsamındaki dergilerde yayınları olmak, Deney Hayvanları kullanım sertifikası olmak.
201 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Nöroloji  uzmanı  olmak,  Avrupa   Nöroloji  yeterlik  sertifikası  olmak  ve   epilepsi  ve
kognisyon alanında çalışması olmak.
202 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Farmakoloji  alanında  yüksek  lisans  ve  doktora  yapmış  olmak;  santral  sinir  sitemi- Absans  Epilepsi   ve  Parkinson  Hastalığı  deneysel   hayvan  modelleri   konusunda deneyimine sahip olmak, yurtdışı doktora sonrası araştırma deneyimine sahip olmak.
203 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr.Öğr.Üyesi 1 Genel Cerrahi uzmanı olmak, kolorektal cerrahi, minimal invaziv cerrahi, üst düzey endoskopik girişimler ile ilgili klinik deneyimi olmak.
204 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr.Öğr.Üyesi 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  uzmanı  olmak,  Romatoloji  yandal  uzmanı  olmak, uluslararası  kas  iskelet  ultrasonografi  kursu  katılımı  ve  uluslararası  ultrasonografi yayını olmak, hayvan deneyleri sertifikası olmak.
205 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olmak,  Çocuk  Göğüs  Hastalıkları  yan  dal uzmanı olmak, kistik fibrozis konusunda uluslararası ve ulusal çalışma tecrübesi ve
yayınları olmak
206 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri İmmünoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji Doktorası olmak, rekombinant protein çalışmaları olmak, biyo-nanoteknoloji üzerine deneyim, proje ve SCI/ SCI expanded
kapsamda yayınları olmak.
207 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr.Öğr.Üyesi 1 Fiziksel   Tıp  ve  Rehabilitasyon   uzmanı   olmak,  Fiziksel   Tıp  ve  Rehabilitasyon alanıında  ulusal  ve  uluslararası  yeterlilik  sertifikası  olmak,  kas  iskelet  sistemi ultrasonografisiyle ilgili bilimsel yayınları olmak, ampüte ve ortopedik rehabilitasyon
alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak
208 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Dr.Öğr.Üyesi 1 Çocuk  Hastalıkları  uzmanı  olmak,  Çocuk  İmmünolojisi  ve  Allerji  Hastalıkları  yan
dal uzmanı olmak, primer immün yetmezlikler ve immün disregülasyon konusunda çalışma tecrübesi ve yayınları olmak.
209 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  uzmanı olmak, sosyal pediatri doktora yeterliği almış
olmak, davranışsal uyku problemleri konusunda yayınları olmak.
210 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 Çocuk  Hastalıkları  uzmanı  olmak,  Çocuk  Kardiyolojisi  yan  dal  uzmanı  olmak,
konjenital kalp hastalıkları ve girişimsel işlemler konusunda çalışma tecrübesi olmak
211 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 Göz  Hastalıkları  uzmanı  olmak,  okuloplastik  cerrahi,  nörooftalmoloji  ve  şaşılık
alanlarında çalışmaları ve deneyimi olmak.
212 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıklar Dr.Öğr.Üyesi 1 İç  hastalıkları  uzmanı  olmak,  Endokrinoloji  ve  Metabolizma  Hastalıkları  yan  dal uzmanı   olmak,   Tip   2   diyabetli   hastalarda   kas   gücü,   insülin   tedavisi,   oral antidiyabetiklerin  mikroalbuminüri  ve  aterojenik  göstergelere  olan  etkilerine  dair
çalışmalar yapmış olmak
213 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr.Öğr.Üyesi 1 Genel Cerrahi uzmanı olmak, kolorektal cerrahi, minimal invaziv cerrahi, üst düzey
endoskopik girişimler ile ilgili klinik deneyimi olmak
214 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Asya Dil ve Kültürleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisansını  Çin  Dili  ve  Edebiyatı  alanında,  doktorasını  Çince  Öğretimi  alanında
tamamlamış, Çince Öğretimi ile alakalı akademik çalışma yapmış olmak.
215 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Kafkas Dil ve Kültürleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisansını  Tarih  Öğretmenliği  Bölümünde,  Doktorasını  Genel  Türk  Tarihi  Bilim
Dalında  tamamlamış,  20.  yüzyıl  Azerbaycan  siyasi  tarihinin  önemli  simaları  ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemine ait çalışmaları olmak.
216 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Kafkas Dil ve Kültürleri Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisansını Rus Dili ve Edebiyatı alanında, doktorasını Türkiyat Araştırmaları alanında tamamlamış,  Rus  Türkolojisi  ve  Rus  Dili  alanlarında  akademik  çalışma  yapmış, Rusça'dan   en  az  85  puan  almış,  Yükseköğretim  kurumlarında  en  az  5  yıl  Rusça
alanında ders verme deneyimine sahip olmak.
217 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Doçent 1 Tasarım  alanında  Doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kuyumculuk  ve  Mücevher/Takı tasarımı alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak. Kuyumculuk ve takı/ mücevher tasarımı ile ilgili yükseköğretim kurumlarında  en az 10 yıl eğitim vermiş olmak.  mücevher  tasarımı  Kuyumculuk  ve  Mücevher  tasarımı  alanında  kişisel   ve
karma sergileri bulunmak

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.