ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İLAN NO UNVANI ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANILAN NİTELİKLER
1 Hemşire 12 Lisans Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak.
2 Hemşire 1 Lisans *Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak.
*İşaret dili eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
3 Büro Personeli 8 Lisans Yükseköğretim kurumlarının Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe lisans programından mezun olmak.
4 Büro Personeli 1 Lisans *Yükseköğretim kurumlarının Sosyoloji lisans programından mezun olmak.
*Dil ve konuşma bozukluğu eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Standart Türk Klavyesi eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*En az 160 saatlik bilgisayar kullanımı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
*B1 seviye İngilizce dil eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
5 Sağlık Teknikeri 4 Önlisans Yükseköğretim kurumlarının Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
6 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının diyaliz önlisans programından mezun olmak.
*Hasta kayıt ve kabul eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Hasta yaşlı bakım eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Hijyen eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
7 Sağlık Teknikeri 2 Önlisans Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
8 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*En az iki yıl anestezi teknikeri olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.
*Rejiyonal Anestezi Komplikasyonları konusunda eğitim almış olmak ve eğitimi belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
9 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*Sağlık kuruluşlarında anestezi teknikeri olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.
*Güvenli anestezi uygulamaları eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İlk yardım eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Travma psikolojisi eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Sterilizasyon ve dezenfeksiyon eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*En az 120 saatlik işaret dili eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
10 Sağlık Teknikeri 6 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
11 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*En az 120 saatlik Türk işaret dili eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İlk yardım eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
12 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*İkinci basamak sağlık kuruluşlarında en az dört yıl ameliyathane hizmetleri teknikeri olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
*İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*En az 120 saat süreli işaret dili eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İlk yardım eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
13 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
*Hastanelerde bilişim sistemleri eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Sağlık okuryazarlığı eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Sterilizasyon ve dezenfeksiyon eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İlk yardım eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
14 Sağlık Teknikeri 8 Önlisans Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
15 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
*Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 5 yıl çalışma tecrübesi olmak ve belgelendirmek.
*Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından verilen Radyasyondan Korunma eğitimini almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
16 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 3 yıl tecrübesi olmak ve belgelendirmek.
*Pet-CT ve Gama Kamera cihazınızı kullandığını belgelendirmek.
*En az 120 saat süreli işaret dili eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
17 Röntgen Teknisyeni 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.
*Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 1 yıl alanında çalışmış olmak ve belgelendirmek.
*En az 120 saatlik işaret dili eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
18 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının diyaliz önlisans programından mezun olmak.
*En az 1 yıl alanında çalışmış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*En az 120 saatlik işaret dili eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İlk yardım eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
19 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans Yükseköğretim kurumlarının Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
20 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans Yükseköğretim kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
21 Sağlık Teknikeri 12 Önlisans Yükseköğretim kurumlarının Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
22 Mühendis 1 Lisans *Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
*VMware Certified Professional (VCP4) Certified Ethical Hacker (CEH) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE) Red Hat Certified Engineer (RHCE) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) sertifikalarından en az birine sahip olmak.
23 Tekniker 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*VMware Certified Professional (VCP4) Certified Ethical Hacker (CEH) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE) Red Hat Certified Engineer (RHCE) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) sertifikalarından en az birine sahip olmak.
24 Tekniker 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*Alanında en az 1 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
25 Tekniker 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*En az 1 yıl çalışma tecrübesi olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
*Bilgisayar kullanımı eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelemek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
26 Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Erkek) 10 Lise *Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanı ve dallarından mezun olmak.
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engeli bulunmamak.
*İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
27 Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Kadın) 9 Lise * Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanı ve dallarından mezun olmak.
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engeli bulunmamak.
*İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
28 Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Kadın) 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*Hasta kabul sekreterliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engeli bulunmamak.
*İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
29 Destek Personeli (Bakım-Onarım) (Erkek) 1 Lise *Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
*En az 40 saatlik tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sıhhi tesisat eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*En az kırk saatlik doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
* 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
30 Destek Personeli (Bakım-Onarım) (Erkek) 1 Lise *Mesleki ve Teknik liselerinin metal doğrama alanından mezun olmak.
*İleri ark kaynak teknikleri eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde metal yüzey kaplamacılığı eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde metal yüzeylerde boyama eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Gazaltı kaynağı eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*En az 120 saat süreli mesleki işaret dili eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Soğuk şekillendirme eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
31 Destek Personeli (Bakım-Onarım) (Erkek) 1 Lise *Mesleki ve Teknik liselerinin Görüntü ve Ses Sistemleri programından mezun olmak.
*Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görüntü ve ses sistemleri eğimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Işıkçı-sahne ve stüdyo alanında çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
*Ses sistemi alanında en az 3 yıl çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
32 Destek Personeli (Bahçıvan) (Erkek) 1 Lise *Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
*En az 250 saatlik bahçe bakımı eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
33 Destek Personeli (Bahçıvan) (Erkek) 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*Bahçıvanlık eğitimi almış olmak ve eğitimi belgelendirmek.
*Bahçe bakımı ve peyzaj geliştirme uyum eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*Bahçe bakımı eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*İlk yardım eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
34 Destek Personeli (Bahçıvan) (Erkek) 1 Lise *Mesleki ve Teknik liselerinden mezun olmak.
*En az 180 saatlik Bahçıvanlık eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
35 Destek Personeli (Bakım-Onarım) (Erkek) 1 Lise *Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
* Motor ustası olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
36 Destek Personeli (Bakım-Onarım) (Erkek) 1 Lise *Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
* Oto elektrik ustası olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
37 Destek Personeli
(Bakım-Onarım) (Erkek)
1 Lise *Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
*Kaporta ustası olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
38 Destek Personeli (Bakım-Onarım) (Erkek) 1 Lise *Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
* Sıva ustası olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
39 Destek Personeli
(Bakım-Onarım) (Erkek)
1 Lise *Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
* Fayans ustası olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
40 Destek Personeli (Bakım-Onarım)
(Erkek)
1 Lise *Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
*Boya ustası olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
41 Destek Personeli
(Bakım-Onarım) (Erkek)
1 Lise *Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
*Duvar ustası olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.
42 Destek Personeli (Aşçı) 3 Önlisans *Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
43 Destek Personeli (Şoför) (Erkek) 3 Lise * Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
* E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
* SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.
* Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
* Yurt içi (şehirlerarası) seyahat engeli bulunmamak.
*7/24 esasına göre hem vardiyalı sistemde hem de mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
* Belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl otobüs/kamyon şoförü olarak çalışmış olmak. (Adaylar otobüs/kamyon şoförü olarak çalışma şartına dair resmi/özel kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)
44 Destek Personeli (Erkek) 40 Lise *Temizlik hizmetlerinde istihdam edilecektir.
*Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
*İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
45 Destek Personeli (Kadın) 40 Lise *Temizlik hizmetlerinde istihdam edilecektir.
*Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
*İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
46 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 7 Lise *Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
*Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
*10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
*170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.) (Resmi sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.)
*Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
*Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
47 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 1 Lisans * Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak.
*Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
*10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
*170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.) (Resmi sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.)
*Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
*Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
48 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) 1 Lise *Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
*Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
*10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
*160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla,13’den az olmamak, (Örneğin; 160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmektedir.) (Resmi sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.)
*Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
*Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
49 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) 1 Önlisans *Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak,
*Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
*10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak.
*İlk yardım eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
*En az 120 saatlik İngilizce A1 Seviyesi eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
*160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla,13’den az olmamak, (Örneğin; 160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmektedir.) (Resmi sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.)
*Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
*Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

Özel Şartlar:
1
- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- Nöbet (vardiya) usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.
Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin yetkili amir tarafından kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir. (SGK kayıtlarında ilana konu unvanda çalışılıp çalışılmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir.) İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:
1
- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Online Gönderilecektir) (Sadece online başvuru yapılması yeterli değildir. Başvuru evraklarının asıllarının teslim edilmemesi durumunda sadece online olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır)
2- Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz)
3- 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodunu içerecek şekilde)
4- Diploma Fotokopisi (İlk başvuru aşamasında mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı kabul edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, diğerleri için aslı veya aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)
5- Kimlik Fotokopisi
6- Özel Şart Belgesi (Varsa)
7- Fotoğraf (1 adet)
8- Askerlik Durum Belgesi

Not: Adaylardan istenilen ilave belgeler 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon” konulu Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu Genelgeye uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Asil olarak kazananların 5 katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.

İletişim :
Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35028-35031)

NOT:
1- 
Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
2- İlan süreci ile ilgili tüm duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından yapılacaktır. Adayların duyuruları takip etmesi gerekmekte olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.