HAZIRLAYAN: BAHADIR ÇOBAN

Kayseri’nin önemli bir sanayii üssü olduğunu, girişimcilik ve çalışkanlığıyla bilindiğini dile getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Milliyetçi Hareket Partisi’nin gerek soru önergeleri, gerek kanun teklifleri, gerekse komisyon ve genel kurul konuşmaları itibarıyla Kayseri’yi en çok gündeme getiren siyasi parti olduğunu vurguladı.

Son genel seçimlerden bu yana ilinizle ilgili hangi çalışmaları yürüttünüz?

Rahmetli Başbuğumuz ve Kurucu Genel Başkanımız Alparslan Türkeş Bey’in ata toprağının olmasının yanında Kayseri, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye karşı büyük bir teveccüh gösteren ve sevgi besleyen bir şehirdir. Böylesine güzide bir şehirde bizler de partimizin milletvekilleri olarak, tüm teşkilat mensuplarımız ve dava arkadaşlarımızla beraber Sayın Genel Başkanımıza, partimize ve hemşerilerimize layık olabilme hassasiyet ve gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meclis zemininde yürüttüğümüz çalışmalara ve bazı sayısal rakamlara bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri konusunda gerek soru önergeleri, gerek kanun teklifleri, gerekse komisyon ve genel kurul konuşmaları itibarıyla şehrimizi en çok gündeme getiren ve önde gelen konulara dikkat çeken siyasi partidir.

Neler yapıldı bu bağlamda?

Çalışmalarımızda özellikle Kayseri açısından öncelikli meselelerden olan ilçelerimizdeki kalkınma seviyesinin yükseltilmesi konusunda da teşvik edici olmaya gayret gösterdik. Zira Kayseri’nin toplam nüfusunun yaklaşık olarak %73’ü kent merkezimizde yaşamaktadır. Bu durum öncelikli olarak tarım kenti olan ve başta hububat, yem bitkileri, ay çiçeği, şeker pancarı ve hatta meyvecilik gibi çok geniş bir yelpazede tarımsal üretim yapma imkânı bulunan şehrimizin tarımsal üretimini etkilemektedir. Hayvancılık da buna dâhildir. Dolayısıyla hemşerilerimizin neden şehir merkezine göç ettiğine dair konulara odaklanmak suretiyle öncelikli olarak ilçelerimizdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin niteliklerinin gelişimine odaklandık. Eğitim bu anlamda öne çıkan ilk konu oldu. Bu çerçevede de kadrolu öğretmenlerimizin ilçelerimizde görev yapması, meslek liseleri ve hatta yükseköğretim kuruluşlarının faaliyetlerini artırması önceliğimiz oldu. Yine her ilçemizde hastane hizmetlerinin yükseltilmesi ve hatta yeni hastanelerin yapımı ile hasta nakil hizmetlerinin de artırılmasına gayret gösterdik ve bunda da başarılı olduk. Örneğin yerel düzeyde partimizin belediye başkanlığını kazandığı Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Özvatan gibi ilçelerimizde yeni hastane binalarının yapımı ile 112 acil istasyonlarının yapımı tamamlandı hatta aynı çerçevede helikopter ambulansların faaliyet göstereceği altyapı olanakları da hayata geçirildi. Yine aynı ilçelerimizde hükümet konaklarının tamamının yenilenmesi için projeler yürüttük. Ayrıca en başta söylediğim husus olan gençlerimizle ilgili de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza müracaat ederek, buralara yüksek kalite standartlarında futbol sahaları ile kapalı spor salonlarının yapılmasını sağladık. Böylece ilçede yaşayan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yapma olanaklarını şehir merkezindeki akranlarıyla aynı seviyeye ve hatta belki de daha yüksek bir olanağa kavuşmalarına aracılık ettik. Bundan sonra artık aynı ilçelerimizdeki istihdam olanaklarının artırılması hedefimiz olacaktır.

Yerel düzeyde yapılması planlanan ve çok sayıdaki ilçemizi birbirine bağlayacağı hesap edilen tramvay hattı projesine de MHP müspet bakmakta ve desteklemektedir. Ancak bu hattın özellikle Develi ilçemize kadar uzanması önem arz ediyor ki bu hususun da takipçisiyiz.

Kayseri önemli bir sanayii üssü

Aynı zamanda bir sanayi şehri olarak da bilinen Kayseri’nin üretim potansiyelini artırmaya yönelik neler yapılabilir?

lKayseri sadece ülkemiz açısından değil, tüm dünya için önemli bir sanayii üssüdür. Mobilya imalatı şehrimizle birlikte ülkemizi üretim anlamında küresel rekabette ileri noktaya taşıyan önemli bir sektördür. Biz de parti olarak mobilya üretim sektörümüzün sorun, ihtiyaç ve taleplerini anlık olarak tespit edip ilgili bakan lıklarımızla paylaşmak suretiyle her daim teyakkuzda olduk. Bu anlamda başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere diğer bakanlıklarımızla da sürekli irtibat hâlinde olarak şehrimizin potansiyelinin gelişimine katkı sağladık. Soru önergelerimiz ve meclis konuşmalarımızla bu durumu sürekli gündemde tuttuk. Diğer yandan katma değeri yüksek ürünlerin ki başta enerji, havacılık ve savunma sanayii olmak üzere Kayseri’deki yatırımların gerçekleşmesi adına sürekli desteğimizi esirgemedik. Ülkemizin ilk lityum iyon pil üretim fabrikasının Kayseri’de kurulması ve A-400 ağır nakliye uçaklarının bakımı konusundaki tesislerin şehrimizde açılması süreçleri bu desteğimizin somut göstergelerindendir. Böylelikle sanayide 4 milyar dolara ulaşan ihracat rakamıyla Kayseri’nin öne çıkması bizim açımızdan gurur verici bir gelişme oldu. Temennimiz bu rakamın çok daha yukarılara çıkabilmesidir. Zira yakında faaliyete geçmesini umduğumuz dördüncü organize sanayi bölgemizle üretim kapasitemizi de artırmış olacağız. Ar-Ge anlamında Kayseri’nin sadece Orta Anadolu’nun değil, Türkiye’nin de önemli merkezlerinden birisi olması hususunda gayret göstereceğiz.

Girişimciliğin ve çalışkanlığın göstergesi

Sanayi üretiminin artış trendinde olması şüphesiz ki Kayseri’nin girişimcilik ve çalışkanlığının bir göstergesidir. Ancak bunu da yeterli görmüyoruz. Sanayicimizin uluslararası pazara ulaşımı, yani Kayseri’de üretilen malların liman ve demir yollarına nakli hususundaki altyapı gereksinimlerinin karşılanması konusu da yine MHP’nin Kayseri özelindeki gündemlerinin başında geliyor. Şehrimize yakın mesafelerden geçen otoyolların, doğrudan Kayseri’ye erişmesine yönelik gayretlerin bundan sonra da takipçisi ve destekçisi olacağız. İlk hedefimiz Ankara-Niğde otoyolunun Kayseri’ye kadar uzanması. İkincisi ise güney illerimize uzanan otoyollara erişim. İleri seviyedeki ulaşım projelerinin tamamında Kayseri’nin hak ettiği seviyeye çıkarılması zorunludur.

Bacasız sanayi olarak bilinen turizmin olanaklarını geliştirmek açısından Kayseri’de neler yapılabilir?

lPartimiz tarafından 2015 yılındaki seçim beyannamemizde de yer verdiğimiz Antalya-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin hayata geçirilmesi konusunun da yakın takipçisiyiz. Bu hattın tamamlanmasıyla beraber ülkemiz sadece yaz aylarına dayanan turizm potansiyeli ile değil, 12 aya yayılan ve içerisinde kültür, inanç, doğa gibi farklı turizm imkân ve altyapılarının olduğu bir seviyeye de çıkabilecektir. Zira bu ulaşım hattı ile Antalya’nın yaz turizmi, Kapadokya’nın doğa, inanç ve kültür turizmi ile Kayseri’nin başta kış olmak üzere diğer turizm olanaklarıyla bütünleşmiş hâle gelecektir. Kayseri’nin bu çabalarda da hak ettiğini almasını sağlamak öncelikli beklentimiz ve vazifemizdir. Kendi bölgesinde ticaretin, sanayinin, sağlığın, eğitimin, tarımın ve turizmin merkezi olan Kayseri’nin ulaşım imkânlarından azami seviyede istifade etmesi ülkemiz açısından da stratejik öneme sahiptir.

Her bir dava arkadaşımız inançla çalışıyor

Yaklaşan 2023 seçimlerine dair sahada edindiğiniz izlenimler ve beklentileriniz nelerdir?

Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla geride bıraktığımız yıl gerçekleştirilen ve dokuz bölgeyi kapsayan istişare toplantılarının birisine de Kayseri ev sahipliği yapmıştır. Hemen ardından ise Adım Adım 2023; İl İl Anadolu ve İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları ile de çalışmalarımız sürmüştür. Bu çalışmalarımızda başta saygıdeğer hemşerilerimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer toplum kesimleriyle partimizin görüşlerini; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemini, Cumhur İttifakını, iç ve dış gelişmeleri paylaşma imkânımız oldu. Bu çalışmalarımızın her biri başarıyla gerçekleşti. Özellikle MHP Kayseri İl Başkanlığımızın yüksek bir azim, heyecan ve fedakârlıkla bu programların başarıya ulaşmalarında sergiledikleri gayretler önemli olmuştur. Yine Ülkü Ocakları’mızın, hareketimizin fikir namusunun korunması ve hassasiyetlerimizin perçinlenmesi ile genç kardeşlerimize erişme ve gelişimlerine katkı sunma anlamında değerli gayretleri vardır. Bugün her bir dava arkadaşımız inançla ve aktif bir biçimde Sayın Genel Başkanımızın işaret buyurdukları ölçüde çalışmalarını durmaksızın sürdürüyorlar. Hedefimiz 2018 yılında elde ettiğimiz sonuçtan çok daha büyük bir başarıyı 2023 yılında elde edebilmektir. Bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda yüksek bir oy oranı ile seçilmesi ve MHP’nin de daha fazla milletvekili ile Mecliste temsil edilmesi ana hedefimizdir. Kayseri’de gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, gerekse Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye beslenen samimiyet ve muhabbet 21. Yüzyılın Türk ve Türkiye Yüzyılı olacağının en büyük teminatıdır. Bizler de bu kutlu yola layık olabilmek için gayret ediyoruz.

Kayseri’nin sağlık turizmi potansiyeli

Kayseri’de sağlık hizmetleri sadece günümüzde faaliyet gösteren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Şehir Hastanesi itibarıyla ele alınmamalı. Zira şehrimizin sağlık potansiyeline katkı sağlayan çok sayıda özel kuruluş da var. Yine kendi alanında uzman ve yetişmiş çok sayıdaki hekimlerimiz ve sağlık personelimiz de mevcut. Bu durumda başta Niğde, Nevşehir, Sivas ve Yozgat gibi çevre illerden çok sayıda hasta Kayseri’ye gelerek tedavi oluyor. Mevcut durumda çok güçlü bir seviyede olan sağlık potansiyelimizin, geleceği düşünerek daha da güçlendirilmesi gerekliliğini öne çıkarıyor. Bu hususta geride bıraktığımız aylarda görüşlerimizi Sağlık Bakanımıza da ilettik. Bilhassa şehrimizin doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımıza da hizmet vermesi planlanan, İldem bölgemizde 300 yataklı yeni bir hastanenin yapılması için girişimlerimiz oldu. Yakında bu hastanemizin de yapılacak olması hemşerilerimiz adına bizleri mutlu etmiştir. Bununla beraber Kayseri’nin sağlık turizmi potansiyeli açısından da önemli bir merkez olabileceği, yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Bu konunun da üzerinde hassasiyetle duracağız.