Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak.

İlanlar
Haber Girişi:
Son Güncelleme:
Google Haberlere Abone ol
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
5- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.
6- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
7- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
8- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi 19.08.2022
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi 08.09.2022
Başvuru Başlangıç Tarihî 19.08.2022
Giriş Sınavı Tarihi 14.09.2022
Son Başvuru Tarihi 02.09.2022
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi 19.09.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://www.sbu.edu.tr/ 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler
1- Başvuru Formu. (http://www.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir.)
2- Akademik Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.
5- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi.
6- Doktora / Lisans/ Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri (e-Devlet'ten alınabilir) veya Denklik Belgesi (Noter onaylı)
7- Lisans / Yüksekokul Transkript belgesi. (Aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi)
8- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.
9- Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar