ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden

  


2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi ile başlıca araştırma eserini belirttikleri bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir.

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar ise 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doçentlik Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.

Başvuru şartlarını taşımayan, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 

BİRİM PROF. DOÇ. DR.ÖĞR. 
ÜYESİ
BAŞVURU KOŞULLARI
ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA TEKNOLOJİSİ 1 Safra asidi bazlı polimerler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
BALKAN DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 1 Boşnak Dili ve Edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından Boşnakça dilinde en az 80 puan almış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
YAYLI ÇALGILAR 1 Doçentliğini Müzik alanında almış olmak ve Viyolonselde yayın ekolleri ve gamlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ 1 Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FARMASÖTİK BOTANİK 1 Bitki embriyolojisi ve tohum yağ asidi bileşimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 1 Farmasötik Mikrobiyoloji alanında iç ortam hava kalitesi ve antimikrobiyal aktivite üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT 1 Sanat tarihi alanında doçent unvanı almış olup, Minyatür ve Resim sanatında çalışmalar yapmış olmak.
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ 1 Doçentliğini Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji bilim dalından almış ve Anadolu Prehistorik toplumlarının biyoarkeolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK VE İSLAM SANATLARI 1 Türk İslam Sanatı dalında doçent unvanına sahip olmak, Osmanlı mezar taşları ve Osmanlı arkeolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ 1 Edirne Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ 1 Alman Dili Eğitimi anabilim dalında doktora yapmış, Almanca öğretimi danışmanlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Görsel mobil programlama eğitimi, bilgisayar bilimleri eğitiminde problem kurma konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 Fen Bilgisi öğretmenliği doktora mezunu olmak. Pedagojik alan bilgisi, öz yeterlik, çevre etiği, STEM konularında çalışmalar yapmış olmak.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 1 Yükseköğretimde uluslararası öğrenci sorunları, oryantasyon ve önleyici psikolojik danışma hizmetleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
RESİM-İŞ EĞİTİMİ 1 Sanat eğitimi ve sanatta mekan kavramı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
RESİM-İŞ EĞİTİMİ 1 Resim-İş Eğitimi bilim dalında doktora yapmış ve çağdaş sanat alanında çalışmalar yapmış olmak.
SINIF EĞİTİMİ 1 Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, problem kurma ve çözme, sorgulamaya dayalı matematik öğretimi ve matematik okuryazarlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
ANORGANİK KİMYA 1 Vanadyum, DFT ve moleküler docking alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
EKOLOJİ 1 Akar ekolojisi ve sistematiği konularında çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİKLOJİK 1 Altmodüller ve idealler üzerine kurulan topolojiler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İLETİŞİM VE TASARIMI 1 Sanatta yeterliliğini grafik alanında yapmış olmak ve sürdürülebilir grafik tasarım, dijital illustrasyon ve NFT alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
RESİM ANASANAT DALI 1 Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim-İş Öğretmenliği) doktoralı olmak ve resim- fotoğraf ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU
LOJİSTİK 1 İşletme anabilim dalında doktora yapmış, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 1 Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında doçentlik unvanı almış ve Siyasal Partiler, Türk Dış Politikasında Kıbrıs ve terörle mücadele konularında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
HADİS 1 Erken dönem sahabe tartışmaları ve Hanefi fakihlerinin hadis metodolojisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
İSLAM HUKUKU 1 İslam Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış ve Osmanlı Dönemi Balkanlarda İslam ve Osmanlı ceza hukuku üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TEFSİR 1 Dilbilimin tefsir faaliyetlerine etkisi, Müteahhir dönem tefsir ilminin mahiyeti ve diğer ilimlerle ilişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI 1 İslam Tarihi ve Sanatları (Türk İslam Edebiyatı) anabilim dalında doktora yapmış ve Dinî-Tasavvufi edebiyat alanında çalışmalar yapmış olmak.
İSLAM FELSEFESİ 1 Felsefe alanında doçent unvanına sahip olmak, Felsefe Tarihi, Modern Felsefe ve Müzik Felsefesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ 1 Balkanlarda İslam düşüncesi, dini çoğulculuk üzerine çalışmalar yapmış olmak.
KEŞAN HAKKI YÖRÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK 1 Hemşirelik anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Diyabet ve kalp yetersizliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
HEMŞİRELİK 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim anabilim dallarının birinde veya Hemşirelik anabilim dalında doktora yapmış olmak.
KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. Y.O.
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 1 Yapay sinir ağı ve veri madenciliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
KIRKPINAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
REKREASYON 1 Spor Bilimleri alanında doktora yapmış ve Rekreasyon veya serbest zaman alanında çalışmalar yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
YAPI BİLGİSİ 1 Yeraltı yapılarının dinamik analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 1 Genetik alanında doktora yapmış olmak, insan genetiği alanında mikroarray çalışmaları yapmış olmak.
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ 1 Nano boyutlu yapıların statik ve dinamik analizleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 Kafa travmaları ve subaraknoid kanamalar konusunda klinik çalışmalar yapmış olmak.
ÇOCUK CERRAHİSİ 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.
GÖZ HASTALIKLARI 1 Glokom cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1 IVF Sertifikasına sahip, Tüp bebek merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve jinekolojik onkoloji operasyonlarında tecrübeli olmak.
KARDİYOLOJİ 1 İnflamasyonun Kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
RADYASYON ONKOLOJİSİ 1 Hayvan modeli çalışmalarında uzman ve eğitici olmak, bu konularda çalışmalar yapmış olmak.
RADYASYON ONKOLOJİSİ 1 Brakiterapi uygulamaları eğitimi almış olmak ve bu alanda en az 5 yıllık klinik deneyime sahip olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Alkol ve madde kullanım bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TIBBİ BİYOKİMYA 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Biyokimya Uzmanlığını Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine veya Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre almış olmak.
TIBBİ PATOLOJİ 1 Moleküler Patoloji alanında deneyimi, çalışmaları ve yetki belgesi bulunmak.
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
FİNANS VE BANKACILIK 1 Risk yönetimi ve makro ekonomik modelleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ 1 Doçentliğini muhasebe alanında almış olup, bitcoin muhasebesi, iç kontrol ve iç denetim konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.