ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

 

Duyuru Başlama Tarihi -
Son Başvuru Tarihi -
Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi
kadroları için)
17.04.2023**
Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 24.04.2023**
Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 26.04.2023**


BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR:
Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen
başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine
kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
* Yeni açılacak veya ilk kez öğrenci alınacak bölüm/programlar ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca öğrenci kontenjanları onaylandığı takdirde atama süreci yürütülecektir.
** Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazetede yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web
sayfasında duyurulacaktır.
NOT: İngilizce Fakülte / Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen
evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İstenilen evraklar ile ilgili detaylı bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilirsiniz.

FAKÜLTE / SHMYO BÖLÜM / PROGRAM /
ABD
İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI KADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim
Dalı
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Endodonti Anabilim
Dalı
Doçentliğini Endodonti alanında almış olmak Doçent 1
Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Endodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Ortodonti Anabilim Dalı Ortodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında
almış olmak
Doçent 1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
Restoratif Diş Tedavisi alanında
doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Diş Hekimliği
Fakültesi (İngilizce)*
Endodonti Anabilim
Dalı
Doçentliğini Endodonti alanında almış olmak Doçent 1
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Endodonti Anabilim Dalı Endodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Diş Hekimliği
Fakültesi (İngilizce)*
Çocuk Diş Hekimliği
Anabilim Dalı
Doçentliğini Çocuk Diş Hekimliği alanında
almış olmak
Doçent 1
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Ortodonti Anabilim Dalı Ortodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Diş Hekimliği
Fakültesi (İngilizce)*
Protetik Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
Protetik Diş Tedavisi alanında
doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Diş Hekimliği
Fakültesi (İngilizce)*
Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında
almış olmak
Doçent 1
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Diş Hekimliği
Fakültesi (İngilizce)*
Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi Anabilim Dalı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında
doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) Diş Hekimliği Anabilim Dallarının birisinde doktora yapıyor olmak Arş. Gör. 1
Tıp Fakültesi Acil Tıp Acil Tıp alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
alanında almış olmak.
Profesör 1
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları
alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 3
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 2
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doçentliğini Göz Hastalıkları alanında almış olmak. Profesör 1
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış
olmak.
Profesör 1
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum
alanında almış olmak.
Profesör 5
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak Doçent 1
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak. Profesör 1
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak Profesör 2
Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji
Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında
almış olmak
Doçent 1
Tıp Fakültesi Radyoloji Radyoloji alanında Doçentlik eğitimini tamamlamış olmak. Profesör 1
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
alanında almış olmak
Profesör 1
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
alanında almış olmak
Doçent 2
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık
eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlık eğitimini/doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçentliğini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. Profesör 1
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Tıbbi Patoloji alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 2
Tıp Fakültesi Üroloji Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak Profesör 1
Tıp Fakültesi
(İngilizce)
Acil Tıp Acil Tıp alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi
(İngilizce)
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon
alanında almış olmak
Doçent 1
Tıp Fakültesi (İngilizce) Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak Profesör 1
Tıp Fakültesi (İngilizce) İç Hastalıkları Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak Profesör 2
Tıp Fakültesi (İngilizce) Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. Profesör 1
Tıp Fakültesi (İngilizce) Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi / Çocuk KVC alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi (İngilizce) Kardiyoloji Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak Profesör 1
Tıp Fakültesi (İngilizce) Nöroloji Doçentliğini Nöroloji alanında almış olmak Profesör 1
Tıp Fakültesi (İngilizce) Radyasyon Onkolojisi Doçentliğini Radyasyon Onkolojisi alanında almış olmak Profesör 1
Tıp Fakültesi (İngilizce) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak Profesör 1
Tıp Fakültesi
(İngilizce)
Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi (İngilizce) Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimi/doktorasını tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi (İngilizce) Fizyoloji Fizyoloji alanında uzmanlık eğitimi/doktorasını tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Animasyon, Grafik Tasarım, Dijital Oyun veya Resim alanlarının birinden doktorasını
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı* Dijital Oyun, Tasarım, Grafik veya Yazılım alanlarının birinden doktorasını tamamlamış
olmak
Dr. Öğr. Üyesi 2
İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı* Lisans öğrenimini Dijital Oyun, Tasarım,
Animasyon, Grafik veya Yazılım alanlarının birinden tamamlamış olmak ve ilgili alanlarda lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.
Arş. Gör. 1
İletişim Fakültesi Gazetecilik Lisans öğrenimini Gazetecilik veya Yeni Medya alanlarının birinden tamamlamış olup ilgili alanda lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak. Arş. Gör. 1
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Reklamcılık
alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema, İletişim Bilimleri alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
İletişim Fakültesi Reklamcılık Doçentliğini Reklamcılık alanından almış olmak. Profesör 1
İletişim Fakültesi Reklamcılık Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olup, ilgili alanlarda doçentliğini almış olmak Doçent 1
İletişim Fakültesi Reklamcılık Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans öğrenimini İletişim Fakültesi bölümlerinin birinden tamamlamış olmak, lisansüstü eğitimini iletişim alanlarının birinden
yapıyor olmak
Arş. Gör. 1
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Doçentliğini Yeni Medya, İletişim Bilimleri, İletişim Çalışmaları alanlarının birinden almış
olmak
Profesör 1
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Lisans öğrenimini İletişim Fakültesi bölümlerinin birinden tamamlamış olmak, lisansüstü eğitimini iletişim alanlarının birinden
yapıyor olmak.
Arş. Gör. 1
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) * Yeni Medya, Gazetecilik, İletişim Bilimleri, İletişim Çalışmaları alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 2
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) * Lisans öğrenimini İletişim Fakültesi bölümlerinin birinden tamamlamış olmak, lisansüstü eğitimini iletişim alanlarının birinden
yapıyor olmak
Arş. Gör. 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Felsefe Alanında Doktora ve Doçentliğini almış olup; Çağdaş Felsefe, Sanat Felsefesi, Ahlak Felsefesi, İlkçağ Felsefesi, Eleştirel Düşünce ve Toplumsal Cinsiyet gibi alanlarda araştırma yapmış olması, Lisans ve Yüksek Lisans programlarında İngilizce ve Türkçe ders verme
tecrübesinin olması
Profesör 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans ve Yüksek lisansını İngilizce-Türkçe Çeviribilim, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Dil
Öğretimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinde tamamlamış olmak ve doktorasını ise
(İngilizce) Çeviribilim veya İngilizce Mütercim ve Tercümanlık alanlarının birinden
tamamlamış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri* Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, İşletme
Yönetimi, İstatistik veya İşletme alanlarının birinden doktorası veya doçentliğini almış olup; belgelendirmek kaydıyla Yönetim Bilişim
Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
Profesör 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri* Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, İşletme
Yönetimi, İstatistik veya İşletme alanlarının birinden doktorası veya doçentliğini almış olup; belgelendirmek kaydıyla Yönetim Bilişim
Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
Doçent 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri* Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, İşletme
Yönetimi, İstatistik veya İşletme alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olup; belgelendirmek kaydıyla Yönetim Bilişim
Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 2
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri* Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İstatistik veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak Arş. Gör. 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Adli Psikoloji, Psikoloji, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Sosyal Psikoloji veya Deneysel Psikoloji alanlarının birinden
doktorasını tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Bilişim ve Teknoloji Hukuku veya Medeni Hukuk alanlarının birinden doktorasını tamamlamış
olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler (İngilizce)* Adli Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Kriminalistik alanında doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak Profesör 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak Doçent 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Arş. Gör. 1
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (TR)* Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak
Profesör 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (TR)* Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak Doçent 1
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (TR)* Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (TR)* Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak Arş. Gör. 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve/veya bu
alanların birinden doçentliğini almış olmak
Doçent 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak Dr. Öğr. Üyesi 2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)* Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal
Mühendisliği, Biyomühendislik veya Sinirbilim alanında doktora yapmış olmak ve/veya bu
alanların birinden doçentliğini almış olmak
Profesör 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)* Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal
Mühendisliği, Biyomühendislik veya Sinirbilim alanında doktora yapmış olmak ve/veya bu
alanların birinden doçentliğini almış olmak
Doçent 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)* Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik veya Sinirbilim
alanında doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)* Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezun olmak ve tercihen bu alanlarda yüksek lisans yapıyor olmak Arş. Gör. 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)* Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekanik,
Biyomekanik veya Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanların birinden
doçentliğini almış olmak
Profesör 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)* Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekanik,
Biyomekanik veya Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanların birinden
doçentliğini almış olmak
Doçent 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)* Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekanik,
Biyomekanik veya Fizyoloji alanında doktora
yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi 2
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği (İngilizce)*
Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği),
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu olmak
Arş. Gör. 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem alanında doktorasını yapmış olmak ve Üretim Planlama, Kalite Kontrol, İş Etüdü ve Ergonomi,
Yöneylem Araştırması konularında çalışmaları
olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Fizyoloji alanında doktorasını yapmış ve bu alanda Doçentliğini almış olmak. Profesör 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim dalında
yapmış olmak ve En az 1 adet SSCI, SCI, SCI- E veya AHCI kapsamında dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi olması ve en az 1 adet dergipark TR dizin kapsamında dergilerde yayınlanmış özgün
araştırma makalesi olmak
Dr. Öğr. Üyesi 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Psikolojisi, Sosyal ve/veya
Gelişimsel Pediatri, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi
ve benzeri alanlarda almış olmak.
Profesör 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi ya da Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi alanında lisansını tamamlamış olmak ve Doktora ile Doçentlik çalışmalarını Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında
yapmış olmak.
Doçent 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak (Diploması Hemşirelik olup, transkriptinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersleri aldığını belgelendirmek) Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarının birinden Doktorasını tamamlamış olmak. Profesör 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doçentliğini Hemşirelik Uzmanlık Alanlarının herhangi birinden almış olmak Doçent 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak Profesör 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak Doçent 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)* Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak Profesör 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce)*
Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
almış olmak
Doçent 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış
olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak. Arş. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Perfüzyon Lisans mezunu olmak veya herhangi bir alandan lisans mezunu olup, aynı zamanda Perfüzyon alanında tezli yüksek
lisans/ doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak. Profesör 1
Sağlık Hizmetleri MYO Otopsi Yardımcılığı Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup, yüksek lisansını ve doktorasını adli bilimler alanında yapmış olmak ve Adli
Mikrobiyoloji ve Adli Genetik alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Hizmetleri MYO Çevre Sağlığı Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup, Çevre Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak ve Çevre
Sağlığı programında ders verme deneyimine
sahip olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Hizmetleri MYO Perfüzyon Teknikleri Perfüzyon alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak ve Perfüzyon alanında Doktora yapıyor olmak. ALES PUANI: EN AZ 70 -
ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Podoloji* Deri ve Zührevi Hastalıklar veya İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 2
Sağlık Hizmetleri MYO Podoloji* Herhangi bir alandan lisans mezunu olup,
Podoloji alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF ALES PUAN TÜRÜ:
SAYISAL/EA/SÖZEL
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri
MYO
Saç Bakımı ve Güzellik
Hizmetleri*
Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık
eğitimini tamamlamış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Hizmetleri MYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri* Herhangi bir alandan lisans mezunu olup, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF -
ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA/SÖZEL
Öğr. Gör. 2
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar
Programcılığı*
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. ALES PUANI: EN AZ 70 - ALES PUAN TÜRÜ:
SAYISAL/EA
Öğr. Gör. 3
Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri* Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. ALES PUANI:
EN AZ 70 - ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA
Öğr. Gör. 3
Meslek Yüksekokulu Web Tasarımı ve Kodlama* Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Tasarım Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. ALES PUANI:
EN AZ 70 - ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA
Öğr. Gör.

3

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

#ilangovtr Basın No YOK846988