AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak söz konusu gemilerin güvenlik seviyesi dün itibarıyla en üst nokta olan 3'e yükseltildi.

Güvenlik seviyesi 3'te, gemi tarafınca, yetkili makamlar tarafından bildirilmiş talimatlara uyulması gerekiyor. Gemi güvenlik planı kapsamında, liman tesisi ile işbirliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak.

Alınacak tedbirler konusunda uyarılan kaptanlar, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini artırabilecek. Bu kapsamda, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecek.

Yük elleçlemeyle ilgili güvenlik önlemlerinde ise yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici durdurulması sağlanabilecek.

Gemiye malzeme, kumanya ve benzerlerinin teslimi operasyonlarında malzemelerin daha kapsamlı aranması, alımının sınırlandırılması veya ertelenmesi kararı alınabilecek, bunların gemiye alımı reddedilebilecek.


- GÖZETİM EKİPMANLARI AZAMİ SÜREDE KAYIT YAPACAK
Sahipsiz bagajların elleçlenmesiyle ilgili güvenlik önlemleri kapsamında bu bagajların en az iki değişik açıdan x-ray'den geçirilmesi gibi daha kapsamlı taramaya tabi tutulması yoluna gidilecek. Sahipsiz bagajların elleçlenmesinin sınırlandırılması veya ertelenmesi istenebilecek veya gerektiği durumda sahipsiz bagajların gemiye alınmasına izin verilmeyecek.

Gemi güvenliğinin kontrolü için bütün ışıklar yakılacak ve gemi çevresi aydınlatılacak, gemi ve civarındaki faaliyetlerin kaydını yapan bütün gözetim ekipmanı çalışır durumda tutulacak. Bu gözetim ekipmanlarının kayıt süresi azami seviyede bulundurulacak.

İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Gemi teknesinin sualtı denetiminin hazırlığı ve eğer uygun ise gemi pervanesinin düşük devirle çalıştırılması gibi gemi teknesine sualtından erişimi engelleyecek önlemler başlatılacak.

- GEMİYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULABİLECEK
Gemiye erişimde, girişin tek ve kontrollü bir noktayla sınırlandırılması, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş imkanı tanınması, personeli yönlendirme, gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemleri yapılabilecek.

Ayrıca, geminin terk edilmesi, riskli alandan yer değiştirmesi ve tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması işlemleri de uygulanabilecek.

Alınan kararlarla, Türk bayraklı gemilerin çatışmadan etkilenmesinin önlenmesi, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. AA