ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

   

İLAN TAKVİMİ:
İlk Başvuru Tarihi : 02.01.2023
Son Başvuru Tarihi : 19.01.2023
Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarih : 25.01.2023
Giriş Sınav Tarihi : 31.01.2023
Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 03.02.2023
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer : Adaylar başvurularını kadronun bulunduğu (Fakülte Dekanlıklarına) yere yapacaklardır.
Başvuruda İstenen Belgeler : İstenen belgelere  https://personeldb.ege.edu.tr/tr-11916/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani_(ogretim_gorevlisi_-_arastirma_gorevlisi)_basvuru_kosullari.html adresinden ulaşılabilir.

 
 

İLAN NO KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM KADRO DERECESİ KADRO ÜNVANI SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI
(Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav Sonucu)
İNTERNET ADRESİ
İLETİŞİM BİLGİSİ İLAN ŞARTI
13 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 6 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ https://egitim.ege.edu.tr/ 2.323.114.158 Sınıf Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.
14 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı 6 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ https://fen.ege.edu.tr/ 2.323.111.707 Astronomi  ve  Uzay  Bilimleri  Bölümü  lisans mezunu     olmak.     Astronomi     ve     Uzay Bilimlerinde  tezli  yüksek lisans  veya doktora
yapıyor olmak.
15 Fen Fakültesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı 6 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ https://fen.ege.edu.tr/ 2.323.111.707 Matematik   Bölümü   lisans   mezunu   olmak. Cebir ve Sayılar Teorisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
16 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 6 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ https://agr.ege.edu.tr/ 2.323.112.609 Bahçe Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

A-) GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
B-) ÖZEL ŞARTLAR
1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
C) MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
D) İLK BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Diploma (Lisans, Lisansüstü) Fotokopisi, Transkript (Lisans) Belgesi Fotokopisi.
3- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi
4-Tecrübe Belgesi istenen kadrolar için (SGK Hizmet Dökümü, Hizmet Belgesi, ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)
5-İlan şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
6-Askerlik durumunu gösterir belge
E- DİĞER AÇIKLAMALAR
1- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz birimleri sorumlu değildir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- İlanda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4- İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
5- İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
6- Atanmaya hak kazananların Personel Daire Başkanlığının web sayfasında belirtilen atanmaya esas başvuru evraklarını Resmi Kurumlarca veya Noter onaylı " Aslı Gibidir " yaptırmaları gerekmektedir.
F- ÖNEMLİ NOT
1- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran adaylar ilana başvuru yapamazlar.
2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.