Bunun 3 yılı yapım, 26 yılı işletme modeli olarak süreç yürütüldü ve yönetildi. İlk ihaleye çıktığımızda zemin ve 4 bodrum kat imalatı oluşturulmaktaydı. Akabinde işi aldıktan sonra yüklenici firma da gerekli proje çalışmasını yaptı. Sayın Başkanımız gerek Çömlekçi ile bağlantısı gerek Meydan trafiğini rahatlatması gerekse fonksiyon anlamında ciddi şekilde şehirde bir trafik rahatlığına sebep olacağından kendilerinin takdiriyle birlikte iyi bir fizibilitesi yapılarak projede bir kat daha aşağıya inildi.