Yükseköğretim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde, 'Milli İstihbarat Akademisi' adı altında yükseköğretim kurumu kurulması öngörülüyor. Yükseköğretim kurumlarında, 50/D statüsünde olan, araştırma görevlisi olarak çalışan ve doktora yapanlar için kadro imkânı getiriliyor.

Teklif, vakıf üniversitelerinin kapanması halinde yüzde 2 teminat ayırması gereken hallerde, banka teminat mektubu ile yerine getirilmesine imkân tanıyor. Öğrenci disiplin cezalarına ilişkin hükümler de bulunan teklif ile Beykent Üniversitesi'nin adı "İstanbul Beykent Üniversitesi"; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin adı "Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı Üniversitesi"; Antalya AKEV Üniversitesi'nin adı ise "Antalya Belek Üniversitesi" olarak değiştirilecek. Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulacak.
Teklifle tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak.

Kaynak: Sabah