"BÜYÜK RİSK TAŞIYAN HASTALIKLAR İÇİN UMUT VERİCİ"
Son yıllarda elde edilen verilere göre; göz taramaları Alzheimer, Multiple Skleroz (MS) ve hatta şizofreni gibi büyük risk taşıyan hastalıklar göz taraması ile çok önceden tespit edilebilir.