Katılımcılara ankette 15 soru soruldu. Düzenlenen anketin sonuçları şu şekilde: