DİL PROBLEMLERİ:
Konuşma ve yazma yeteneklerinde zorluklar ortaya çıkabilir. Kelimeleri bulmak, cümleleri düzgün kurmak ve iletişim kurmakta güçlük çekebilirler.
KARAR VERME VE PROBLEMLERİ ÇÖZME YETENEĞİNİN AZALMASI:
Basit kararlar almak veya günlük sorunları çözmek konusunda zorluk yaşayabilirler. Mantıklı düşünme ve plan yapma yetenekleri etkilenebilir.