GÖRSEL VE UZAMSAL ZORLUKLAR:
Nesneleri tanıma, renkleri ayırt etme veya uzamsal ilişkileri anlama yeteneklerinde sorunlar olabilir.
SOSYAL İŞLEVSELLİKTE AZALMA:
Sosyal etkileşimlerde zorlanma, tanıdık insanları tanıma güçlüğü, arkadaşlık ve aile bağlarına ilgi kaybı gibi belirtiler görülebilir.