GÜNLÜK GÖREVLERİ YAPMADA ZORLUKLAR:
Temel günlük aktiviteleri yerine getirme konusunda zorluklar yaşayabilirler. Giyinme, yemek yeme, banyo yapma gibi aktivitelerde bağımsızlık kaybı gözlenebilir.