Belediye, belediyesi bulunan yerleşim yeri olarak ifade edeceğimiz belde halkının ortak yerel gereksinmelerini karşılayan ve belde hizmetlerini gören kamu tüzel kişiliğine sahip yerel yönetim kurumudur.

2005 yılında uygulamaya giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelerin görevleri bu kanunda özetle, “imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır” olarak belirlenmiştir.

Kanunla belirlenen bu hizmetler belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi ve belediye teşkilâtının en üst amiri olan belediye başkanı tarafından sevk ve idare edilir.

Belediyeler, mahalli özellikteki belde vatandaşlarının sadece yaşadıkları yerin fiziki eksikliklerini, ihtiyaçlarını değil bunun yanında sosyal, kültürel ve ekonomik eksikliklerini veya ihtiyaçlarını gidermeye çalışan kurumlardır.

Bu açıdan bakıldığında belediye faaliyetleri üç ana başlıkta sınıflandırabilir.

Birincisi klasik belediyeciliktir. Şehrin imarını düzenlemek, park ve bahçe işlerini yönetmek, yol, su ve temizlik işlerini yürütmektir.

İkincisi, sosyal belediyeciliktir. Belde sınırları içinde ikamet eden vatandaşların eğitim, sağlık, kültür, ekonomi ve sosyal yapılarının dikkate alınmasıdır.

Üçüncüsü, üretken belediyeciliktir. Belde de yaşayan vatandaşların hem klasik hem de sosyal belediyecilik anlayışındaki ihtiyaçlarının karşılanması, belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşların tüm sosyal, fiziksel ve kültürel özelliklerini dikkate alarak sosyoekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik yapılan bütüncül ve birlikte yönetim belediyecilik faaliyetleridir.

Üretken belediyecilik, Milliyetçi Hareket Partisi modeli olarak belediye başkanlarınca uygulamaya konulan bir yönetim modelidir. Milliyetçilik, çalışkanlık, adalet, dürüstlük, çağdaşlık, kalkınmacılık, katılımcılık, rekabetçilik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yürütülür.

MHP’nin üretken belediyeciliğinin temel özelliği, seçildiği andan itibaren herkese eşit yakınlıkta durmayı vazgeçilmez temel ilke olarak benimsemiş belediyeciliktir. Bu temel ilke çerçevesinde MHP’nin üretken belediyeciliği, ayrıştıran değil, birleştiren belediyeciliktir. Planlama ile uygulamayı, iş ile aşı, hizmet ile toplumsal faydayı, geçmiş ile geleceği, dürüstlük ile çalışkanlığı, aile ile konutu, teknoloji ile yenilikçiliği, estetik ile doğallığı, hayat ile eğitimi birleştiren belediyeciliktir. Devletle ve belediye ile vatandaşı, yaşanılan yer ile sağlıklı çevreyi, üretici ile pazarı, fikir ile yatırımı buluşturan belediyeciliktir. Afete karşı tedbir üreten, yaşam alanını engelsizleştiren, dayanışma ve huzuru sağlayan belediyeciliktir.

MHP’nin üretken belediyeciliği, toplumun ayrışmasına karşı geliştirilen önemli ve etkili bir belediyecilik anlayışı olarak, hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem de hizmette kalite, etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir yönelim anlayışıdır. Siyasi hesapverebilirliğin arttığı, bütçeleme sürecinin şeffaf ve açık hale geldiği, bürokratik işlemlerin en aza indirgendiği ve yolsuzlukların olmadığı bir yönetimdir.

MHP’li belediye başkanlarınca yönetilen belediyeler, kanunun ortaya koyduğu çerçevede ve liderinin ortaya koyduğu temel anlayış doğrultusunda beldelerinde “vatan sevgisi ve millete hizmet aşkıyla” çalışmalarını yürütürken, CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin kanun tanımazlık ve etik dışı tutum ve davranışları kamu vicdanını rahatsız edici hal almıştır.

Hal böyle olunca, 31 Mart 2024 günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi MHP’nin öngörülü bilge lideri Devlet Bahçeli, toplumsal farkındalık oluşturmak için önümüzdeki en sıcak gündemin CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim inleyen belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması konusu olduğu açıklamasında bulundu. Altını çizerek “bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun ittifakının yönetimine geçmelidir”, diyerek tüm teşkilatlara milli mücadele ruhuyla çalışmalarına hız vermeleri mesajı verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından zaman kaybetmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaya başlamış, çok kısa bir sürede Cumhurbaşkanlığı kabinesi oluşmuştur, bu suretle yasama-yürütme arasında siyasi istikrar korunmuştur,  değerlendirmesinde bulunmuştur.  

MHP lideri Devlet Bahçeli, “bu müstesna kazanımın 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlere aynısıyla yansıması Türkiye’nin gücüne güç katacak ve Türkiye Yüzyılı’nın yol haritasındaki engeller kaldırılmış olacak”, diyerek yakın tarih siyasi gelişmelerin yol haritasını açıklamıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “eser ve hizmet siyaseti yerine hamaset ve husumet siyaseti yapan muhalefet partilerinin yerel yönetimlerde belediyecilik görev ve sorumluluklarını yerine getirmede sınıfta kalmışlardır” tespiti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın yerel yönetimlerde başarılı olmasının artık bir milli güvenlik ve toplumsal huzur için zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır.

31 Mart 2024 günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri yerli ve milli, devlet, vatan ve milletten yana olan MHP ve Cumhur İttifakı’nın başarısıyla sonuçlanacaktır. Aksi bir sonuca Türk milleti basiretiyle ve sağduyusuyla izin vermeyecektir.