Engelli çalıştırma zorunluluğu

20.07.2020 10:00

Kamu yada Özel sektör İşletmelerinin engelli çalıştırma yükümlülükleri bulunmaktadır. Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini yerine getirme de güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen kişiler engelli kabul edilmektedir.

İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Belirtmek gerekir ki, özel sektörde bu kapsamda sadece engelli istihdamı gerekmektedir. Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz.

İşyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’na göre kurulan özel güvenlik şirketleri ile kurumların kendi ihtiyacı için kurduğu güvenlik birimlerinde güvenlik elemanı olarak çalışan işçiler engelli işçi sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

İşverenler İŞKUR aracılığı olmadan engelli istihdam etmesi durumunda engellinin işe başlama tarihinden itibaren bu durumu en geç 15 iş günü içinde İŞKUR ‘a bildirmesi ve tescil ettirmesi gerekir. İŞ- KUR ‘a bildirilmeyen engelli çalışan engelli statüsünde değerlendirilmez.

Özel sektör işvereni, engelli açığını yükümlülüğün doğduğu andan itibaren otuz gün içinde karşılamak zorundadır.

Yasal süresi içinde engelli açığını kapatmayan kamu ya da özel sektör işverenlerine çalıştırılmayan he bir engelli için çalıştırılmadı tespit edilen her ay için idari para cezası uygulanmaktadır.