Hanedan artıkları...

19.11.2019 10:00

Zırt pırt cumhuriyet aleyhine konuşmak moda oldu…

Dillerinde bir harf devrimidir gidiyor!

Onu iyi bellemişler…

Bu sefer konuşan, Kayıhan Osmanoğlu diye bir hanedan artığı…

Utanmaları kalmamış belli ki…

Abdülhamit Han’ın torunu imiş…

Büyük ihtimalle dedesinin kemikleri sızlıyordur!

*

O hanedan ki memleketi Sevr’e götürmüş…

Alman'ı, İngiliz'i İstanbul’u mesken tutmuş; Anadolu Ermeni, Yunan, Fransız, İtalyan çizmesi altında…

Asil Türk milleti yine bir yiğit çıkarıp Türkiye Cumhuriyeti’ni küllerinden doğurmuş…

Kalkıp arsızca laf ediyor…

Bütün din taciri Arap sevicileri gibi “harf inkılabı”na kafayı takmış…

Utanmaz herif, "Harf inkılabı ile bize bir günde ecdadımızı unutturdular. Dünyada kendi geçmişine hakaret eden başka bir millet yok" diye de, milletime hakaret ediyor!

*

Sanki Osmanlı ilimde, sanayide, eğitimde zirvedeydi de cumhuriyet engelledi…

Sanki okuma-yazma oranı yüzde 60-70’ti de, Atatürk engelledi…

Sanki halk Arap harfleriyle cayır cayır okuyup yazıyordu da inkılap engelledi…

Sanki devleti Türkler yönetiyordu da Türkiye Cumhuriyeti engelledi…

Bu kadar aptalca, akılsızca, ruhsuzca düşünebilmek…

Cumhuriyetin ihsanıyla bu ülkede böyle konuşabilmek, olsa olsa gaflet ve ihanet olur!

Birilerine yaranmak, bu ülkede bir yerlerin mensubu olmak için…

Siyaset kaymağı için Türk milletine hakaret etmeyi o da öğrenmiş!

*

Arap sevicilerin yobaz  yayın organında sallıyor hanedan artığı:

“Bu zamana kadar tarihimizi yanlış anlattılar!”

Eee başka?

“Harf inkılabı ile bir günde kendi Türkçemizi kaybettik!”

Çüüüüşşş denir buna, çüş!

Eee Osmanoğlu, başka?

“Mezar taşlarında yazan, dedelerimizin isimlerine yabancılaştık.”

Eeee daha başka?

“Dünyada kendi geçmişine hakaret eden başka bir millet yok.”

Vay benim hanedan artığım vay…

Öğrenebildiği şey bu kadar!

*

Kalkmış, Vahdettin’in memleketten kaçışının yıl dönümünde konuşuyor…

Bulmuş cumhuriyeti, bulmuş hürriyet ve demokrasiyi konuşuyor…

Saçma sapan akıl tutulmasında düşmanca sözler…

Bir ara hanedana iade-i itibar verilmeli dedi…

Hanedanı anlatan sinema filmi yapacak, zemin hazırlıyordu…

Oraya buraya çağrılıp konferanslar veriyor…

Anlattığı şey, “Harf inkılabı bir gecede dilsiz bıraktı!”

Vay be, bu ne küstahlık, bu ne nankörlük?

Bu devlet de ona Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu diye adam kimliği vermiş…

Şehzadeler, prensesler ortalıkta dolaşıyor…

Hepsinde ayrı bir hava…

*

Türk milleti Hunları da bilir, Göktürkleri de, Selçuklu'yu da Osmanlı'yı da…

Osmanlı bir milletin adı değil, yöneten hanedanın adı…

O koca devlet, Türk devletiydi…

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti var… Dili Türkçe…

Başkenti Ankara, laik, sosyal, üniter bir hukuk devleti…

Affetmiş devlet, dönmüşler, arsızca saldırmanın amacı ne?

Türk milletinin dili yüzyıllardır hep Türkçeydi ama Arapça-Farsça karması lisanla yazıp çizen hanedandı… Hangi Türkçeyi kaybetti millet?

Dedelerinin devletinde okuma yazma oranı neydi?

Arap alfabesiydi kullandığı, Türk alfabesi mi sanıyorlar?

Bu kadar ağdalı Osmanlıca meraklısı iseler, onlarca üniversite var, gidip tahsil etsinler de dedelerinin mezar taşlarını okusunlar!

Ne memleketmiş yahu, içeriden dışarıdan saldırmaya doymadınız!