Yedi düvel karşımızda birleşmiş, tüm vahşiliğiyle yok olmamız için dört bir koldan saldırırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi köklerine dayanan istek ve arzusuna tercüman oldu.

“Millet, milli hakimiyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunun için çalışılacaktır” diyerek yola çıktı.

***

Bu yolda nice kahramanlıklar, nice fedakarlıklar gösterildi.

Ecdadımızın verdiği eşi görülmemiş mücadele sonucu Türk milletinin bağımsızlık onuru kurtuldu.

Ve bu kurtuluş nihayet beklenen an geldiğinde Cumhuriyet ile taçlandı.  

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.

***

Türk milletinin ortak iradesi Cumhuriyet, ilan edildiği günden bu yana Türk düşmanlarının hedefi oldu.

Çünkü Cumhuriyet, milletin üstünde hiçbir otorite tanımıyordu, her karış toprağıyla vatanın bölünmez bütünlüğünü savunuyordu.

Çünkü Cumhuriyet, ülkemize pranga vurmak isteyenlere dünyayı dar edecek bir imanın ve her zorluğa göğüs gerecek azmin sancağını taşıyordu.

***

İlanının hemen ardından başlayan Cumhuriyetimizi hedef alan girişimlere Aziz Atatürk, “Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafa kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız” sözleriyle cevap verdi.

Türk milleti Ata’sından aldığı emaneti korumak için yeminli olduğunu tam 100 yıldır gösterse de, Türk milletinin yükselmesinin önünde set olmak isteyenlerin mezhepsel fitneler, bölücü faaliyetler ve daha nice birliğimizi hedef alan uğraşlarla Türk milletini tarihi köklerinden koparmak uğraşları dur durak bilmedi.

Çok şükür Türk milleti yüzyıldır kirli senaryolara geçit vermedi, böylece ne zillete düşerek yakasını ihanete kaptıranlar başarılı oldu ne de Türkiye ve Türk düşmanları hain emellerine ulaşabildi.

***

Yüzyıl sonra bugün Türk milleti Atatürk’ün dediği gibi:

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir” diyor.

İstikbalinin muhafızı Cumhuriyeti nesilden nesile taşıyıp yaşatılacağını tüm dünyaya duyuruyor.