Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento’sunun yeni yasama açılış töreninde geleneksel bir konuşma yaptı.  ‘Adil Kazakistan’ın Ekonomik Seyri’ başlığıyla halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, iç ve dış politikaya değinerek mesajlar verdi. Bahar seçimlerinin ardından Meclis'teki parti sayısının da arttığına dikkat çeken Tokayev, milletvekilleri bileşiminin önemli ölçüde değiştiğini ve siyasi partileri temsil eden fraksiyonların ve tek başına görev yapan milletvekillerin aktif olarak çalışmalar yürüttüğünü, birçok yasa tasarısı hazırlandığını ve ülkenin kalkınmasıyla ilgili önemli konuları gündeme getirildiğine vurgu yaptı.

Aynı zamanda Kazakistan’ın ekonomisine de vurgu yaparak ülkenin kendi kendine ekonomik olarak yeterliğini sağlaması, tarım ve ulaştırma gücünü daha da arttırması konusunda hedeflerini açıkladı. Uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri de göz önünde bulundurarak dünyadaki zor jeopolitik durumu da hesaba katarak Kazakistan’ın yeni ekonomik politikasını gözden geçirdiklerini bildirdi. Hatta bu yönde atılan adımları uzun vadeli değil, üç yıl içerisinde sonuç almayı hedeflediklerini söyledi: ‘Bu yeni ekonomi politikasının bir parçası olarak uzun vadeli, geçici hedefler belirleme uygulamasından kaçınacağız. Belirtilen tüm hedeflere üç yıl içinde ulaşılmalıdır; en karmaşık görevler için belirli son tarihler belirlenecektir.’

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan etki eden birkaç tedbirin hayata geçirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı öğretmenlerin maaşlarını 2020'den bu yana iki katına yükseltildiğini, sağlık sektöründe çalışanların da maaşlarında önemli artışların görüldüğünü ve gelirleri artık ulusal ortalamanın üzerinde olduğunu bildirdi.

Tokayev daha sonra Kazakistan’da yaşanan değişiklikleri şu şekilde özetledi: ‘Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, ülke geçen yıldan bu yana büyük çaplı siyasi dönüşümlerden geçiyor. Sadece on sekiz ayda önemli değişiklikler yaptık ve siz de bu reformların uygulanmasına hem tanık oldunuz hem de aktif katılımcı oldunuz. Bu önlemler Hükümetin organları arasında optimal bir denge sağlamıştır. Güçlü parlamentolu, başkanlık cumhuriyeti modeline geçtik. Sonuç olarak, "güçlü bir Cumhurbaşkanı- etkili bir Parlamento- hesap verebilir bir Hükümet" formülü daha da kökleşmiş hale geldi. Şimdiki misyonumuz, Parlamentonun önemli bir rol oynadığı, dinleyen bir devlet kavramını uygulamaya koymaktır’.

Turizm sahasında yeterince yol katetmediklerini söyleyen Tokayev, bu sektörde önemli başarılar göremediklerini ve başka ülkelerle kıyasladıklarında geride kaldıklarını bildirdi. Ülkenin turizm potansiyelini sonuna kadar kullanmalarının önemine dikkat çekti.

Çevre sorunlarını da özel olarak ele alınmasını bildiren Cumhurbaşkanı çevrenin bozulmasından ve sağlık risklerinden, işçiler arasındaki yaralanma ve ölümlerin sayısı da arttığını söyledi: ‘Hükümet, teknolojik ve çevresel koşulların yanı sıra işçi sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek için kararlı önlemler almalıdır. Büyük sanayi kuruluşlarının her beş yılda bir teknoloji ve çevre denetiminden geçmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin altyapı şirketleri için de geçerli olması gerekiyor.’

Yerli tarım sektörünün potansiyeli çok büyük olduğunu, ancak henüz bundan tam olarak yararlanamadıklarına değinen Tokayev, kaliteli gıda ürünlerine ihtiyaç duyan büyük pazarlar Kazakistan'ı çevrelediğini, ülkenin stratejik hedefi Avrasya kıtasının önde gelen tarım merkezlerinden biri olmasını gerekçelerini anlattı.

Dünyada artan su kıtlığı Türkistan’da da yaşanmaktadır. Tokayev su kaynaklarının akılcı kullanımı, enerji ve ulaşımla birlikte yeni bir bölgesel iş birliği modelinin önemli bir unsuru haline gelebileceğine değinerek hükümete bu konuyu komşu ülkelerle birlikte ele alması talimatını verdi.

Kazakistan’ın ulaştırma sektöründe Rusya ve Çin ile iş birliğini sürdüreceğini söyleyen Kazakistan lideri orta vadede bu koridordaki ulaşım hacmi beş kat artacağına ve bunu başarmak için ortak ülkelerle- Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ile koordineli çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede her alanda sorunlara dikkat çekerek çözüm önerilerini sunan Tokayev son olarak konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: ‘Hepimiz tek bir vatanı paylaşıyoruz: Kazakistan. Üstelik ülkemizi güçlü ve başarılı kılmak da bizim elimizde. Atalarımızın paha biçilmez mirası olan vatan topraklarımızın korunmasını ve refahını sağlamak kutsal görevimizdir. Ayrıca her vatandaşımızı bu yüksek misyonu onurlu bir şekilde yerine getirmeye çağırıyorum. Birliği korumak ve çok çalışmak, ülkeyi dönüştürmek ve gelişmiş bir devleti genç nesillere aktarmak, atalarımızın ilkelerine gerçek bağlılığın somut örneğidir.’