Evet, olmaz.

Katrandan şeker olmayacağı gibi…

Fakat yine de Atatürkçülük maskesiyle arz-ı endam edip, yerel seçimlerde bir takım siyasi partilerden aday olacaklar.

İzmir’de bu adım atıldı bile…

Ne kadar doğrudur bilinmez ama İP Müdiresinin açıkladığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mason olduğu konuşuluyor.

Hatta mason olduğu bilinen Tunç Soyer’in karşısına bir başka masonun çıkması da tartışılıyor.

LOCALARIN SAVAŞI

Çıkan haberlere göre CHP’li Tunç Soyer’in Fransız Riti Özgür Masonlar Locasına bağlı olduğu ve belediyede üst düzeyde görevlendirdiği bazı kişilerin ise İskoç Riti’ne intisaplı olduğu tespitleri dahi yapılmış.

İP’ten aday gösterilen Prof. Ümit Özlale’nin ise “Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası”nca Özgür Masonlar’ın adayı Tunç Soyer’e karşı aday gösterildiği iddiaları dahi yazıyor gazetelerde.

***

Rahmetli Atatürk masonları hiç sevmezdi.

Atatürk masonları “kökü dışarıda kuruluşlar” olarak nitelemiş ve hepsini bir gecede kapatarak mal varlıklarının da Halk Evleri’ne devrini sağlamıştı.

Nasıl mı yapmıştı, gelin bunu da dönemin kaynaklarına bakarak anlatalım…

“Gazi Hazretleri, bir gün eski Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt’u çağırdı. Kendisine masonların taksimat, teşkilat, ahvalini bildirir bir kitap verdi. “Bunu güzelce mütalaa et, bir takrirle Halk Partisi grup başkanlığına ver, grupta bunlara şiddetli hücum yap ve grupça kapanmasına dalalet et. Senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır.“ dedi.

CHP Grup danışmanı Mahmut Esat Bozkurt, riyaset makamına bir takrir verdi ve takririnin okunmasını reisten rica etti. Hülasası şöyleydi: “Masonluk kökü dışarıda bir Yahudi tarikatından başka bir şey değildir, memleketimizde bunun ne işi vardır? Bunu da grup kararıyla kapatalım…”

Ertesi hafta Recep Peker geldi ve kürsüye çıkarak şu müjdeyi verdi: “Arkadaşlar yarından itibaren Türkiye’de masonluk kalmamıştır ve bütün localar kapanmıştır.” Salonda bir kıyamet koptu, alkışlar, bağırmalar “kahrolsun Yahudi uşakları” sesleri tavanları çınlatıyordu. Mason Şükrü Kaya ve arkadaşları ise sırra kadem basmışlardı.

KARAKTERİ: İSTİKLAL VE BAĞIMSIZLIK

Grup dağıldıktan sonra meclisteki masonlar Dr. Mim Kemal’i öne katarak toplu olarak Reis-i Cumhur’a gittiler. Mim Kemal, Reis-i Cumhur’a hitaben: “Efendimiz biz zaten maiyet-i devletindeyiz fakat siz Meşrik-i Azam’ımız olursanız, bir pervane gibi etrafınızda dönüp dolaşırız” demiş. Reis-i Cumhur: “Peki bir şey soracağım, bana cevap veriniz dedi ve sonra… Siz Avrupa’da hangi locaya bağlısınız ve reisinizin ismi nedir?

“Biz Cenova’ya tabiyiz ve Reisimiz de Barca Mişon cenaplarıdır” diye yanıtlamış. Bunun üzerine küplere binen Mustafa Kemal Paşa onlara hitaben: “Yahudi uşaklığı yaptığınızın farkında değilsiniz! Benim milletim bana kahraman sıfatı verdi, ben sizin isteğinizle bir Yahudiye uşak mı olacağım? Bu gece sabaha kadar Türkiye’deki bütün locaları kapatmadığınız takdirde, yarın teşkil edeceğim Divan’ı Harb-i Örfi‘ye hepinizi verir ve astırırım. Haydi defolun karşımdan!” diyerek onları kovdu. Onlar da yıldırım telgraf ve telefonlarla vaziyeti İzmir, İstanbul ve Adana’ya bildiriler ve sabah olmadan hepsini kapanma kararlarını getirip, henüz sofrasından kalmayan Reis-i Cumhur’a verdiler ve derin bir nefes aldılar.  (İbrahim Arvas, Van Milletvekili- Tarihi Hakikatler, s.71-72)

***

Mahmut Esat Bozkurt’un Atatürk’ten aldığı emirle Türkiye’deki Masonlar ve ihanet planları ile ilgi çalışmaları sonraki yıllarda da sürdü. Bozkurt’un bu döneme ait makalelerinin kitaplaştırıldığı “Masonlar Dinleyiniz!” adlı eseri de unutmayalım.

***

Gelelim meselenin öznesine…

Masonluk, maskelerinin ardında saklanan “Bir Yahudi Tarikatıdır”

Siyonist hedeflere varmak için “milliyetsiz, milliyetlere düşman ve gayr-ı milli unsurlarla hareket eder”

Hiçbir mason Atatürkçü, Türk Milliyetçisi ya da başka bir milliyetçiliğin müntesibi olamaz.

Masonluk Siyonist Yahudilerin elinde olan istilâcı, soyguncu, entrikacı bir örgüttür. Siyasî ve dinî amaçları vardır.

Masonlar devlet kurumlarına sızarak ancak kendi Üstatlarına ve kendi kurallarına uyarlar. Milletimizin değil kendi çıkarlarını düşünürler. Bu yapılarıyla Devlet içindeki bir başka “Paralel” örgüttür.

Yukarıdaki cümleler özet olarak Bozkurt’un “Masonlar Dinleyiniz” kitabından alınmıştır.

***

İP’in ve CHP’nin isimlerinin böyle ajan yapılarıyla birlikte anılması aslında hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Zillete karşı celadet ve dikkatimizin sebebi de aslında bu.

Liderimizin sözleriyle bitirelim: “Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Cumhuriyet’in yeni yüzyılında iç ve dış kaynaklı tüm kamburlardan kurtulmak milli gayemizdir.”