Daha önceki yazılarımızda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin çalışmaları ile kurulan Siber Güvenlik Lisesi çalışmasından bahsetmiştik. 2020 yılında açılan bu liseler siber güvenlik özelinde eğitim öğretim sürecini içeren bir lise müfredatı sunuyor.

Bu yıl da Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulları açılıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında Ekim 2022’de imzalanan iş birliği protokolü ile, hem 4 üniversitede meslek yüksekokulu seviyesinde 2 yıllık siber güvenlik bölümleri açılması, hem de "yükseköğretimde siber güvenlik programlarının yaygınlaştırılması", "mevcut siber güvenlik programlarının güçlendirilmesi", "siber güvenlik ihtisas üniversitelerinin belirlenmesi" ve "Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin etkinliğinin artırılması" konularında çalışmalar hedeflenmişti.

Sonrasında yapılan benim de içerisinde olduğum çalışmalar ile Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi seçilerek bu kapsamda bölümlerin açılması sağlandı. Bu bölümler ilk kez bu yıl öğrenci alımı yapacaklar.

Bölümlerdeki hazırlıklar ilgililerce tamamlanırken, eğitim müfredatının oluşması ve ilk aşamada sunulmasına ve de eğitim sürecinde öğrencilerin gelişimlerine ülkenin öncü siber güvenlik firmaları da destek verecek. Ayrıca bu bölümlerde eğitimler %30 İngilizce olarak sunulacak.

Bu MYO’larda okutulacak ilk program da Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü olarak belirlendi. Program "Siber Güvenlik Olay Analisti, SGOM/SOME 1. Seviye Destek Elemanı, Siber Tehdit İstihbarat Analisti ve Siber Güvenlik Sistemleri Operatörü" uzmanlıklarında nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmek üzere tasarlandı.

“Ara Eleman değil Aranan Eleman” sloganı ile sunulan program, daha önce açılan ilişkili 4 yıllık Adli Bilişim bölümleri ve Siber Güvenlik yüksek lisans programları sonrasında önemli bir adım. Mühendislik veya Teknoloji Fakülteleri bünyesinde siber güvenlik özelinde açılacak diğer 4 yıllık bölümler de ilerleyen aşamalarda bu resmi tamamlayacaktır.

Siber Güvenlik alanında dünya çapında 3.5 milyon sektör profesyoneli açığı var. Bununla beraber siber güvenlik kritik bir alan ve önemi açığı kaldırmayacak nitelikte. Bilişim ve ilgili alanlarda eğitim gören ve önemi asla azalmayacak bir alanda çalışmak isteyen, öğrenmeye açık herkes mutlaka siber güvenlik alanına bir göz atmalı.