2020’den 2023’e doğru, birlik ve dirlik!

06.01.2021 10:00

B  u köşede 2020 yılı içinde, ağırlığına göre sırasıyla “teknoloji”, “sanayi”, “Ar- Ge”, “bilişim”, “güvenlik” ve “ekonomi” kapsamında pek çok önemli konuya temas ettim. Alt başlıklarda ise; yerli malına bakış, dijital kültür, algı yönetimi, sosyal medya, akıllı teknolojik nesneler, üretim ekonomisi, milli otomobil, kenevir sanayii, insanlığın huzuru yolunda bilim ve teknoloji, dijital vatan ve güvenliği, Çin-Amerikan ticaret savaşları ile başladığımız yıl, yeni koronavirüs salgını ile başka bir yöne çevrilmeye başladı. Sosyal izolasyonu beraber yaşadık.

Ancak konularımız eksilmedi. Yazılarıma korona sonrası dönemi öngörmeye çalışarak devam ettim. Korona sonra dönemde sağlık, teknoloji, siber güvenlik, iş dünyası, savunma gibi konuları irdeledim. Biyogüvenliğin önemi, Z kuşağı ile iletişimde sosyal medya, üniversite tercihleri, üniversiteden beklentiler, deniz hidrokarbonları, Ar-Ge fonlaması, teknolojide son üç yılın ivmelenmeleri, insan-makine etkileşimi, asgari ücretsiz internet, israf, veri sömürgeciliği, yerli malı belgeleri, çığır açan teknolojiler, SMA hastalığı, Atatürk, siber güvenlikte Arap-İsrail birlikteliği, kadınların geleceğimizdeki önemi, dijital para, yaptırımlar, zenginleşen Doğu gibi konuları, bam teline dokunmaktan çekinmeden ama mutlaka yapıcı şekilde işledim.

Bu konuların tamamına milliyetçilik perspektifinden ve tekno-milliyetçilik penceresinden baktım.

Bu köşe bazı kavramları ilk kez tanımlayan, bazılarını da medyada ilk kez detaylandıran da bir köşe oldu. Dijital vatan, veri dünya düzeni, dijital sınırlar gibi konular sadece birkaç örnek.

Bazı yazılarımız politikalara yön verdi, bazıları gençlerimize yol gösterdi, bazıları anne babalar için çocuklarına vizyon çizdi, bazıları karşıt mahallelerdekilerce dahi birebir intihal edilecek kadar önemli bulundu, ancak hemen hepsi okuyucularım için dünyada olup bitenlerle ilgili bir pencere oldu.

2020 yılının belirsizliklerini ve tüm dünya hayatı üzerindeki etkilerini gördükçe, 2021’i merak ve biraz da heyecan ile bekliyorum. Endişeli ise değilim, dünyanın hep iyiye doğru gittiğine inanıyorum. Ülkemize her koşulda güveniyorum. 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonuna doğru birlik ve dirlik içinde ilerleyeceğiz.