Antalya Diplomasi Forumu “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” ana temasıyla toplandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle gerçekleştirilen Forum, içerisinde bulunduğumuz konjonktürde bölgesel olarak yaşanan fakat tüm dünyada etkili olan gelişmelerin kalıcı çözüme kavuşturulabilmesi için yeni imkânlara zemin hazırlama potansiyeliyle uluslararası kuruluşların etkisini yitirdiği bir dönemde tüm insanlığın arzu ettiği kalıcı barış, huzur ve istikrara erişebilmesi adına önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere 2022 yılında gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya-Ukrayna-Türkiye arasında gerçekleşen görüşmede, taraflar ilk kez böylesine yüksek seviyede bir araya gelmiş ve barış yolunda önemli bir adım atılmıştır.  Devam eden zaman içerisinde 29 Mart 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna “Müzakere Heyetleri” İstanbul’da bir araya gelmiş çözüm yolunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşının beraberinde getirdiği tahıl krizinin çözümü noktasında da Antalya Diplomasi Forumu’nda başlayan süreç öncü olmuştur.

Geçmiş dönemlerdeki somut sonuçlarla beraber Antalya Diplomasi Forumu, küresel anlamda yeni, çok boyutlu ve çok yönlü sınamaların yaşandığı çalkantılı bir süreç içerisinde küresel ve bölgesel gündemleri şekillendiren sınamaları ele almak ve krizler döneminde diplomasiyi öne çıkaracak yenilikçi araçları geliştirebilmek adına önemli fırsatlar sunma potansiyeline sahiptir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Forumda gerçekleştirdiği konuşmasında vurguladığı meselelerin tamamı bugün esasında sadece bölgesel değil küresel anlamda her çevrenin ve tüm insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir. Bu kapsamda da Türkiye’nin insanı önceleyen, barış ve huzuru temel alan bir bilinçle üstlendiği sorumluluğun en önemli somut göstergelerinden birisi de Antalya Diplomasi Forumu olmuştur.

Avrupa ve Balkanlar’da giderek yükselen gerilim, Rusya-Ukrayna arasında devam eden süreç ve Ortadoğu’da İsrail’le beraber bölge dışı aktörlerin yürütmeye çalıştığı gündemin müspet ve hakkaniyetli bir sonuca ulaştırılması adına geliştirilmesi gereken etkin diplomasi yolunun açılabilmesi Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleştirilen girişimlerin insanlığın umudu olduğu hakikati açıkça görülebilmektedir.

Bugün gelinen aşamada, Antalya Diplomasi Forumu’nun muadili olan kurum ve kuruluşların çözümden ziyade yeni krizlere zemin hazırladığı ortadadır. Böylesi bir süreç içerisinde tarafsız bir düzlemde tüm çevreleri bir araya getirebilen kurumlara ihtiyaç vardır ve Antalya Diplomasi Forumu bu anlamda kurulduğu günden itibaren yürüttüğü faaliyetlerle de ön plana çıkmaktadır.

1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Forum kapsamında bugün insanlığın temel meselesi haline gelmiş kalıcı huzur, barış ve istikrarın sağlanması adına önemli gelişmelerin yaşanacağı açık bir gerçekliktir.